Pozicijos atidarymas

 

Pozicijos atidarymas arba užėjimas į rinką - tai pirminis prekiaujamo finansinio instrumento pirkimas arba pardavimas. Pozicijos atidarymas gali būti vykdomas tiek siunčiant užklausą tiesiai iš rinkos, tiek ir automatiškai suveikus atidėtam orderiui.

Rinkos orderis
Rinkos orderis reiškia neatidėliotiną įvykdymą, t.y. tam, kad įvykdyti sandorį, nėra tikslo prašyti brokerio tam tikrų kotiruočių, nes jūs jas matote „New Order“ lange. Jei tam tikros brokerio teikiamos kotiruotės jus tenkina, mygtuko Buy arba Sell paspaudimu galėsite atidaryti pirkimo arba pardavimo poziciją.
Kotiruotės lange „Market Watch“, prekiaujamos pagal technologiją Instant Execution, yra einamosios, t.y. tos, kurias brokeris siūlo dabartiniam pozicijos atidarymui.
Iki pozicijos atidarymo, jūs laisvai galite pakeisti visus parametrus lange „New Order“:

 • Symbol (Simbolis) – valiutų pora arba CFD, kurioje ketinate atidaryti poziciją;
 • Volume (apimtis) – sandorio apimtis lotais;
 • Stop Loss – orderio Stop Loss lygis;
 • Take Profit – orderio Take Profit lygis;
 • Comment (Komentaras) – jūsų komentaras prie sandorio.

 

Atidėtas orderis
Tam, kad atidaryti poziciją su atidėtu orderiu, pirmiausia reikia jį išstatyti. Jei rinkos kaina atitiks atidėtame orderyje nurodytas sąlygas, tuomet automatiškai jis bus išpildytas. Jeigu atidėtame orderyje buvo nurodyti Take Profit ir Stop Loss, tai atidarius atidėtą orderį jie automatiškai aktyvuojami kartu su jūsų orderiu.

 

Orderių tipai

1. Rinkos orderis - tai brokerio įsipareigojimas nupirkti arba parduoti finansinį instrumentą pagal einamą kainą. Šio orderio įvykdymas atidaro jūsų poziciją. Pirkimas visada vyksta pagal Ask kainą, o pardavimas - pagal Bid.
2. Atidėtas orderis - tai brokerio įsipareigojimas nupirkti arba parduoti finansinį instrumentą ateityje pagal nurodytą kainą. Šis orderio tipas bus įvykdytas tada, kai orderio sąlygos atitiks rinkoje esančias sąlygas.

Buy Limit – atidaryti pirkimo poziciją, jei Ask kaina taps žemesne arba lygia orderyje nurodytai kainai. Tokiu būdu, einamoji kotiruotė turi būti aukštesnė, negu nurodyta orderyje;
Buy Stop – atidaryti pirkimo poziciją, jei Ask kaina taps didesnė arba lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti žemesnė, negu nurodyta orderyje;
Sell Limit – atidaryti pardavimo poziciją, jei Bid kaina taps didesnė ar lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti žemesnė, nei nurodyta orderyje;
Sell Stop – atidaryti pardavimo poziciją, jei rinkos kotiruotė taps žemesnė arba lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti aukštesnė, negu nurodyta orderyje.

 

Buy Limit

Buy stop orderisSell limit orderisSell Stop

 

Take Profit – nurodymas DC uždaryti pelningą poziciją, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį. Šis orderis išstatomas geresne treideriui kaina, nei ji buvo pozicijos atidarymo metu. Tuo atveju, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį, pozicija bus automatiškai uždaryta pagal Take Profit.
Stop Loss - nurodymas DC uždaryti nuostolingą poziciją, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį. Šis orderis išstatomas blogesne treideriui kaina, nei ji buvo pozicijos atidarymo metu. Tuo atveju, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį, pozicija bus automatiškai uždaryta pagal Stop Loss.

Take Profit (TP) ir Stop Loss (SL) orderių išstatymas leidžia treideriui nesėdėti visą laiką prie monitoriaus, laukiant prognozės, pagal kurią atidarė poziciją, patvirtinimo ar paneigimo. TP ir SL bus aktyvuoti automatiškai, vos tik kaina pasieks šiuose orderiuose nurodytus lygius. TP ir SL lygius galite nurodyti orderio lange, užpildydami laukelius „Take Profit“ ir „Stop Loss“.
Papildomai „Take Profit“ ir „Stop Loss“ orderių modifikavimui iškvieskite kontekstinį meniu dešiniu pelės klavišo paspaudimu ant atidarytos pozicijos ar atidėto orderio lange „Terminal“ (skiltyje „Trade“) ir išsirinkite komandą „Modify or Delete Order“. Atsidarys langas „Modify Order“.
Egzistuoja minimalūs atstumai tarp išstatomo orderio lygio ir einamosios rinkos kotiruotės. Pagal taisyklę, orderio lygio negalima išstatyti arčiau, nei valiutų poros spredas nuo einamosios rinkos kotiruotės. Orderių „Stop Loss“ ir „Take Profit“ modifikavimui užpildykite laukelius „Stop Loss“ ir „Take Profit“. Paspausdami raudoną mygtuką (mūsų pavyzdyje 1.5768), nukopijuosite reikšmę į laukelį „Stop Loss“. Paspausdami mėlyną mygtuką (mūsų pavyzdyje 1.5878), nukopijuosite duotą reikšmę į laukelį „Take Profit“. Laukelio „Level“ reikšmė nustato leidžiamą maksimaliai artimą orderio reikšmę, palyginus ją su einamąja rinkos kotiruote, kuri bus atvaizduojama ant mygtuko „Copy as“. Po to, kai laukelių „Stop Loss“ ir „Take Profit“ korekcija atlikta, paspauskite mygtuką „Modify #pozicijos numeris“. „Stop Loss“ ar „Take Profit“ orderių pašalinimui nustatykite jų reikšmes, lygias nuliui. Orderiai „Stop Loss“ ir „Take Profit“ bus įvykdomi šiais atvejais:

 • Atidarytos pirkimo pozicijos Take Profit, kai Bid kaina taps lygi ar didesnė nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pirkimo pozicijos Stop Loss, kai Bid kaina taps lygi ar mažesnė nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pardavimo pozicijos Take Profit, kai Ask kaina taps lygi ar mažesnė, nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pardavimo pozicijos Stop Loss, kai Ask kaina taps lygi ar didesnė, nei nurodyta orderyje. Orderis bus išpildytas, jei einamosios kotiruotės nors vienas lygis buvo pasiekęs orderyje nurodytą. Taip pat reikia turėti minty, kad MT4 prekybos terminale grafikai paišomi pagal Bid kainą, todėl:
 • minimalus Ask bus lygus minimaliai baro kainai (Low) plius spredas;
 • maksimalus Ask bus lygus maksimaliai baro kainai (High) plius spredas;
 • minimalus Bid bus lygus minimaliai baro kainai (Low);
 • maksimalus Bid bus lygus maksimaliai baro kainai (High).

 

Pozicijos pakeitimas

Einamosios pozicijos pakeitimas reiškia, kad yra keičiami pirminiai Stop Loss ir Take Profit lygiai. Pozicijos pakeitimui reikia iš kontekstinio meniu pasirinkti punktą "Modify or delete" iš lango "Toolbox" arba tame pačiame lange du kartus paspausti ant veikiančios pozicijos. Tuomet naujai pasirodžiusiame "plaukiojančiame lange" reikia įvesti naujas Take Profit ir Stop Loss reikšmes ir paspausti mygtuką "Modify".
Dėmesio: nulinės reikšmės laukeliuose Take Profit ir Stop Loss reiškia, kad šie orderio parametrai bus nevykdomi.

Pozicijos uždarymas

Atidarytos pozicijos uždarymui pasirinkite „Terminal“ langą (skiltis „Trade“) ir paspauskite dešinį pelės klavišą. Atsidarys kontekstinis meniu (žr. pav.), kuriame būtina išsirinkti punktą „Close Order“.
Dvigubas kairio pelės klavišo paspaudimas ant atidarytos pozicijos lange „Terminal“ duos tokį pat rezultatą. Atsiras langas „New Order“, kuriame pamatysite naują mygtuką „Close #pozicijos numeris“.

Vienos pozicijos uždarymas

Vienos pozicijos uždarymo metu einamoji kaina Bid turi susilygiuoti su Stop Loss arba Take Profit kaina - pirkime ir einamoji kaina Ask - pardavime.

Kelių priešpriešinių pozicijų uždarymas

Priešpriešinė pozicija laikoma tokia, kuri tame pačiame finansiniame instrumente yra atidaryta į priešingą pusę pirmai.

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.