Forex naujoko mokyklos trečios klasės turinys

Techninės analizės esmė

Techninė analizė – rinkos būsenos analizė, pagrįsta praeities kainų sinteze. Šioje analizėje naudojami grafikai, vaizduojantys kainų dinamiką per tam tikrus laikotarpius. Techninė analizė taip pat padeda susidaryti bendrą rinkos vaizdą einamuoju momentu. Techninė analizė remiasi tuo, kad kainoje atsispindi visi rinką įtakojantys faktoriai – ekonominiai, politiniai, psichologiniai ir kiti – visi jie sudaro bendrą kainos judesį.
Techninę analizę bendrąja prasme galima įvardinti, kaip kainos prognozavimo metodą, besiremiantį matematiniais (ne ekonominiais) paskaičiavimais. Aprašomas metodas buvo sukurtas grynai praktiniais tikslais, siekiant gauti pajamų iš pradžių vertybinių popierių rinkose, o vėliau buvo pritaikytas ir fjučeriuose. Visi techninės analizės metodai buvo kuriami atskirai vienas nuo kito ir tik 8-ame praeito amžiaus dešimtmetyje buvo sujungti į vieningą teoriją, su bendra filosofija ir aksiomomis.

Praktinis TA naudojimas grindžiamas aksiomomis.


Skaityti daugiau

Pačioje pradžioje Charles Dow išsakyti principai buvo naudojami jo sukurtų pramonės ir geležinkelio indeksų analizei. Tačiau taip pat sėkmingai juos galima panaudoti ir finansų rinkose.

Esminiai Dow teorijos dalykai:

1. Indeksai apjungia viską. Pagal Dow teoriją, bet kuris faktorius, sugebantis vienaip ar kitaip paveikti pasiūlą arba paklausą, neišvengiamai ras savo įdirbį indekso dinamikoje. Reikia suprasti, kad tokie įvykiai nenuspėjami, o taip pat jie nedelsiant įtakoja rinką ir atsispindi indeksų dinamikoje.
2. Rinkoje egzistuoja trys tendencijų tipai. Kylančioje tendencijoje kiekvienas pikas ir kiekvienas kritimas yra aukščiau buvusių. Besileidžiančioje tendencijoje kiekvienas pikas ir kiekvienas kritimas yra žemiau buvusių. Esant horizontaliai tendencijai, kiekvienas sekantis pikas ir kritimas yra daugmaž toje pačioje zonoje kaip ir buvę.


Skaityti daugiau

Trendas arba tendencija - kainos judėjimas viena ar kita kryptimi. Realiame gyvenime nei viena rinka neturi tendencijos, kuri judėtų tiesia linija. Rinkos dinamika - tai zigzagų visuma: kritimas, pakilimas, vėl kritimas, vėl kilimas. Būtent šių zigzagų kryptis ir parodo rinkos tendenciją. Pagrindinė taisyklė: "Trendas - jūsų draugas". Išvada: "nedirbkite prieš trendą".

 

kilantis / leidžiantis trendas

 

Pasipriešinimo linijos (resistance): jungia svarbius rinkos maksimumus. Susiformuoja tada, kai pirkėjai arba negali, arba nenori pirkti tam tikro rinkos instrumento aukštesnėmis kainomis. Pardavėjų spaudimas viršija pirkėjų spaudimą, rezultate kurso augimas sustoja ir pasikeičia į kritimą.
Palaikymo linijos (support): jungia svarbius rinkos minimumus. Susiformuoja tada, kai pardavėjai arba negali, arba nenori parduoti tam tikro rinkos instrumento žemesnėmis kainomis. Pirkėjų spaudimas viršija pardavėjų spaudimą, rezultate kurso kritimas sustoja ir pasikeičia į pakilimą.

 


Skaityti daugiau

Techninės analizės metodai:

 • Grafinis;
 • Matematinis-kompiuterinis - indikatorių pagrindu (apžvelgsime vėliau)

Grafinis metodas

Metodas bazuojasi kainų grafikų analizėje. Šiame metode naudojami:

 • palaikymo/pasipriešinimo lygiai;
 • kanalai;
 • trendo pratęsimo ir apsisukimo figūros.

Trendo apsisukimo figūros

Prieš pereidami prie apsisukimo figūrų, pakalbėkime apie bendrus apsisukimo figūrų bruožus:

 • bet kokios trendo apsisukimo figūros atsiradimo sąlyga yra ankstesnės tendencijos egzistavimas;
 • pirmu būsimo lūžio signalu gali būti svarbios trendo linijos pramušimas. Tačiau pats trendo linijos sulaužymas ne visada yra trendo apsisukimo signalas: prasiveržimas gali būti apgaulingas arba nurodyti apie pradėjusią formuotis horizontalią figūrą;
 • kuo stambesnė figūra, tuo stipresnis bus rinkos judėjimas jai pasibaigus. Terminas "stambesnis" reiškia figūros aukštį ir plotį. Plotis matuojamas laiko periodais, kurių prireikė figūrai susiformuoti.

Skaityti daugiau


Trikampis

 • krentantis trikampis (A);
 • kylantis trikampis (B);
 • simetriškas trikampis ©.

 

trikampiai

 

Krentantis trikampis laikomas meškų signalu, kylantis - bulių, simetrinis - neutraliu signalu. Kylantis trikampis rodo, kad rinką kontroliuoja buliai, kurie gali kelti kainą iki to pačio lygio, kai tuo metu meškos vis silpnėja. Krentantis trikampis rodo meškų signalą ir reiškia, kad rinką kontroliuoja meškos, kurios sugeba nuleisti kainą iki vis to pačio lygio, kai tuo metu buliai vis labiau silpsta. Simetrinis trikampis kalba apie bulių ir meškų lygybę.

Dažniausiai trikampis braižomas per tris maksimumus ir tris minimumus, kurie trikampio viduje formuoja 5 bangas.

Trikampio susiformavimo signalas gaunamas tada, kai kaina užsidaro už vienos iš trikampio trendo linijų. Kai kada po pramušimo pastebimas grįžimas link trendo linijos. Pramušus liniją, tendencija prasitęsia per visą trikampio aukštį.

 


Skaityti daugiau

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.