Obligacijos


Obligacija - emisinis vertybinis popierius, įtvirtinantis jos valdytojui teisę nustatytu laiku gauti iš obligacijos emitento jos nominalią vertę ir papildomą procentą nuo jos vertės arba nuo kito egzistuojančio ekvivalento.
Iš esmės obligacija - tai kreditinis įsipareigojimas; obligacijų valdytojai skolina pinigus obligacijos emitentui. Be to, skirtingai nei akcijose, obligacijos valdytojas negauna teisės į emitento nuosavybės dalį (o tuo pačiu ir negauna privilegijų, kurias turi nuosavybės bendrasavininkis).
Obligacijos yra fiksuotas emitento aktyvų, lygių principalui (žr. žemiau), ir pelno dalies pareikalavimas (obligacijos procentai, kuponas - žr. žemiau).
Obligacijų reikalavimų išpildymą gali garantuoti ir tretieji asmenys, tame tarpe ir draudimo kompanijos.

Kai kurių obligacijų rūšių ypatumai

Egzistuoja labai daug obligacijų rūšių. Tokia įvairovė susidarė dėl to, kad kiekvienas iš aukščiau nurodytų parametrų gali būti nustatomas individualiai prieš kiekvieną obligacijų išleidimą.
Toliau nurodysime atskirus obligacijų ypatumus, kuriuose, mūsų manymu, gali slėptis tiek malonūs siurprizai, tiek ir "povandeniniai akmenys".
Obligacijos kuponas gali būti fiksuotas. Obligacija su fiksuota palūkanų norma (Fixed Rate Bond) - kuponinė obligacija, kurios pelnas išmokamas fiksuotos palūkanų normos kuponais. Informacija apie kuponus pateikiama obligacijų emisijos prospekte. Šiai kategorijai priskiriama dauguma euroobligacijų.
Be to, palūkanų normos dydis gali būti kintantis - Floating Rate Note (FRN), Floater. Tai kuponinės obligacijos su kintamu kuponu, kurio dydis pririšamas prie tam tikrų makroekonominių rodiklių: prie valstybinių vertybinių popierių pajamingumo, prie tarpbankinių kreditų palūkanų normų (EURIBOR, LIBOR) ir pan.
Euroobligacijos (kitas pavadinimas - "eurobondai" - nuo angl. eurobonds) - obligacijos, išleistos valiuta, kuri emitento atžvilgiu yra užsienio valiuta, platinama Tarptautinio anderaiterių sindikato pagalba tarp užsienio investuotojų, kurių atžvilgiu ji taip pat, dažniausiai, būna užsienio valiuta.
Dažniausiai euroobligacijų emitentais tampa vyriausybės, tarptautinės organizacijos bei korporacijos, suinteresuotos pasiskolinti pinigų ilgam laikotarpiui (7-40 metų). Eurobondus platina investiciniai ir komerciniai bankai, jie laikomi vienu iš patikimiausių finansinių instrumentų, todėl dažniausi jų pirkėjai yra instituciniai investuotojai: draudimo ir pensijų fondai, investicinės kompanijos.
Priešdėlis "euro" šiuo metu - tai duoklė tradicijai, kadangi pirmosios euroobligacijos pasirodė Europoje, prekyba jomis vyksta pagrinde taip pat ten.
Euroobligacijose fiksuojami duomenys apie kredito sumą, palūkanų gavimo tvarką ir išpirkimo terminus.
Euroobligacijų atmaina galima laikyti "dragon" obligacijas (angl. - dragon bonds) - eurodolerinės obligacijos, išplatintos Azijos (pirmiausia Japonijos) rinkoje ir listinguojamos kurioje nors Azijos biržoje, dažniausiai Singapūre arba Honkonge.

Atsiskaitymas už euroobligacijas ir jų apskaita vykdoma per kliringo sistemas Euroclear ir Clearstream (anksčiau vadinosi - Cedel). Euroobligacijų palūkanos yra neapmokestinamos.

Tarp įvairių rūšių obligacijų valdytojų dažnai yra pravedami loterijos tipo tiražai. Pelnas iš tokios obligacijos susideda iš kupono, diskonto ir laimėjimo (jeigu pasiseks).
Dalis obligacijų neturi išpirkimo termino. Didžiosios Britanijos konsolės - neterminuotos vyriausybinės obligacijos. Obligacijos kaina lygi konsolės mokesčiui, padalintam iš pelningumo išpirkimo metu.
Analogiškai Amerikoje yra leidžiama "amžina obligacija" - Perpetual Bond - obligacija, kuri nominali vertė nėra išperkama, o tik suteikia teisę į kuponines pajamas.
Capital growth bond - obligacijos, kurių išleidimo vertė lygi nominalui, o išpirkimas vykdomas aukštesne kaina.
Premium taupymo obligacijos - Premium saving bonds - obligacijos, procentinės pajamos (t.y.kuponas) pagal kurias lošiamas piniginių premijų forma.
JAV taupymo obligacijos - Saving Bond - obligacija 3-5 metams. Šių vertybinių popierių ypatumas tas, kad jų valdytojais gali tapti tik JAV piliečiai.
Nulinio kupono obligacija - Stripped Bond - tai obligacija, kuri gali būti padalinta į seriją obligacijų su nuliniu kuponu.
Kai kurios obligacijos gali būti "balsuojančios" - t.y. obligacijos valdytojui suteikia teisę balsuoti, panašiai, kaip akcijos.
Pajamų obligacija - obligacija, kurios nominali vertė išmokama terminui pasibaigus, tačiau procentai išmokami tik tuo atveju, jeigu kompanija dirba pelningai.
Pajamų obligacijos yra leidžiamos restruktūrizuojant subankrutavusias kompanijas arba restruktūrizuojant kapitalą, išperkant kontrolinį akcijų paketą kredito sąskaita ir t.t.
Reguliavimo obligacijos - Adjustment Bond - obligacijos, išleidžiamos pakeičiant senas obligacijas tos kompanijos, kuriai gresia bankrotas.
Obligacija su dalyvavimu - Participating Bond - obligacija, suteikianti teisę ne tik į fiksuotas palūkanas, bet ir į dalį kompanijos-emitento grynojo pelno.
Indeksuojama valiuta obligacija - indeksuota obligacija, išleista nacionalinės valiutos nominalu ir turinti kintantį kuponą, apskaičiuojamą tokiu būdu, kuris užtikrina investuotojui nuolatines valiutines pajamas.
Rainbow - Vaivorykštė - obligacija, kurios išpirkimo vertė priklausoma nuo valiutų krepšelio. Šios klasės obligacijos apsaugo jos valdytojus nuo valiutinės rizikos.
Jungtinės obligacijos - obligacijos, kurių įsipareigojimai vykdomi iš karto kelių emitentų pagalba.
Tikslinės obligacijos - obligacijos, išleidžiamos kaip prekių ar paslaugų skolinis įsipareigojimas. Tokių obligacijų valdytojas gauna prekes ir paslaugas vietoje piniginio pelno.
Obligacijų opcionai. Pirkimo opcionas reiškia, kad emitentas turi teisę į priešlaikinį obligacijos išpirkimą. Pardavimo opcionas reiškia, kad investuotojas bet kuriuo metu gali pareikalauti emitento išpirkti obligacijas.
Prolonguojama obligacija - Extendable Bond, Continued Bond - obligacija su pratęsiamu galiojimo terminu. Kai kuriais atvejais termino pratęsimo teisė gali priklausyti investuotojui, o kai kitais atvejais - emitentui.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.