Masterforex-V atradimai treidingo bangų analizėje

 

Sekantis bangų analizės studijų lygmuo - Masterforex-V bangų analizė.

Masterforex-V prekybos sistemoje, palyginus su klasikine bangų analize:

1. Pirmą kartą duodamas universalus apsisukimo elementas, leidžiantis pamatyti bet kurios bangos apsisukimą realaus laiko režime (tiek impulsų, tiek korekcinių bangų apsisukimus). Detaliau apie tai Akademijos klausytojams:

2. Pirmą kartą prekybos sistemoje Masterforex-V duodama kiekvienos impulso ir korekcijos bangos charakteristika, PAPILDOMAI prie nurodytų klasikinėje bangų analizėje:

 • bangų analizės klasikų kriterijai ir nauji Masterforex-V kriterijai;
 • apsisukimo modelio ir bangų analizės sintezė;

3. Bangos prailgėjimo ir trendo apsisukimo skirtumų kriterijai (1-ma naujo trendo banga ar 4-ta buvusio trendo banga):

 • kada 4-ta banga gali užeiti į 1-mos bangos zoną (tame tarpe ir diagonaliniame trikampyje) ir koks lygis (pagal MF metodiką) negali būti pramuštas?;
 • kiek bangų prailgėjimų gali būti trende (vienas, du, trys)?

4. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje duodama tiksli 1-os bangos, kaip NAUJO trendo pradžios, nustatymo metodika realaus laiko režime.

5. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje duodama metodika 1-os bangos palaikymo ir pasipriešinimo lygių ir jos pabaigos apskaičiavimui:

 • principinis skirtumas tarp korekcinės bangos ir 1-os (A) apsisukimo bangos (taikoma tiek tribangei, tiek ir penkiabangei struktūrai);
 • ši banga pavadinta MF „trumpa“ banga.

Detaliau:

 • B. Williams prekybinės patirties analizė. Indikatorius AO;
 • pavyzdžiai, kaip aptikti 1-ą bangą realaus laiko režimu;
 • VIDUTINIO periodo 1-mų bangų ir apsisukimų savaitinė statistika;
 • klaidų taisymas 1-oje (trumpoje) h1 bangoje, kuri lygi apsisukimui m15 periode.

6. Pirmą kartą įvedami PAPILDOMI NE bangų analizės kriterijai 1-os bangos ir trendo apsisukimo nustatymui:

 • valiutų sąjungininkių taikymas 1-os ir sekančių trendo bangų nustatymui;
 • indeksų panaudojimas;
 • fundamentalios analizės taikymas, kaip užuomina bangų analizei po naujienų paskelbimo;
 • MF pivoto pramušimas, kaip pirmasis 1-os bangos kriterijus;
 • klasikinės bangų analizės palyginimas su Masterforex-V bangų analize – ką, kaip ir kodėl iš klasikinės bangų analizės mes naudojame realaus laiko režimu.

7. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje kompleksiškai nagrinėjama darbinės valiutų poros ir valiutų sąjungininkių bangų analizės sintezė:

 • valiutų SĄJUNGININKIŲ VAIDMUO, kaip užuomina dirbant Forex rinkoje  su valiutų poromis GBP/USD ir EUR/USD;
 • sąjungininkių tarpusavio ryšys ir jų ypatybės, dirbant VIDUTINIO periodo trende;
 • sąjungininkės, kaip VIDUTINIO periodo apsisukimo arba jo pratęsimo užuomina ir jų bangų analizė;
 • sąjungininkių, kaip meškų arba bulių trendo lokomotyvų, nustatymo kriterijai;
 • sąjungininkių bangų analizė, kaip užuomina TRUMPAJAME periode MSF (tarpsesijinio fleto) pramušimo metu;
 • Valiutinė pora EUR/GBP, kaip indikatorius ir užuomina GBP/USD ir EUR/USD porų trenduose ir fletuose.

8. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje įvedami trendiško ir fletiško judėjimo, apibūdinančio atitinkamai impulsą ir korekciją, terminai:

 • bangų analizė fletiško judėjimo metu impulsinėje ir korekcinėje bangoje;;
 • bangų analizė trendiško judėjimo metu impulsinėje ir korekcinėje bangoje;
 • sąjungininkių tarpusavio ryšys, kaip stipraus trendo arba fletiško judėjimo užuomina;
 • fletiškas judėjimas ir divergencija, taip pat dviguba arba triguba divergencija;
 • AO ypatybės korekcinėje C bangoje, kurių nenurodė B.Williams.

9. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje duodama naujienų paskelbimo ir bangų analizės sintezė:

 • treiderio darbo šablonai naujienų paskelbimo metu;
 • Masterforex-V  kriterijai, nurodantys, kada naujienų išėjimo metu galima laukti stipraus, o kada silpno trendo (kai net stiprios naujienos įtakos fletišką judėjimą);;
 • prekybos naujienų metu klaidų taisymas.

10. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje duodamas banginių lygių nustatymo  prekyboje realiu laiku sprendimas MF pivoto pagalba:

 • klasikinėje bangų analizėje bangų lygiai yra abstraktūs (Superlygis (?), Pagrindinis (?) lygis, Pirminis (?) lygis, Tarpinis (?) lygis ir t.t.);
 • Masterforex-V prekybos sistemoje bangų lygiai konkrečiai dalijami pagal periodus (bangų analizė m1, m5, m15, m30, h1, h4, d1 ir t.t. perioduose), kaip Forex prekybos realaus laiko režimu instrumentas (o ne analitikai, kaip bangų analizės klasikoje).

11. Pirmą kartą duodama periodų ir bangų analizės sintezė (TRUMPASIS periodas, VIDUTINIS periodas, ILGASIS periodas bangų analizėje):

 • trendo apsisukimo ir bangų analizės sintezė;
 • TRUMPOJO, VIDUTINIO ir ILGOJO periodų sintezė Masterforex-V prekybos sistemoje;
 • MSF (tarpsesijinis fletas), kaip TRUMPOJO periodo perėjimo į VIDUTINĮ kriterijus;
 • fraktalai – aukštesnio periodo bangos pobangės;
 • trendo apsisukimo ir periodų sintezės modelis.

12. Pirmą kartą įvedamas naujas stipraus trendo kriterijus – MF Domino principas:

 • sąlygų stipriam trendui suradimas realus laiko režimu (Domino principo nustatymas);
 • A. Elder/MF Baskervilių šuo, kaip trendo prailgėjimo forma Domino principo metu;

13. Pirmą kartą duodama metodika, kaip m1-m5 perioduose surasti užgimstančias AUKŠTESNIO periodo m30-h1 bangas:

 • trendo kryptimi;
 • prieš trendą.

14. Pirmą kartą duodamas bangų analizės ir tikro bei netikro fleto lygio pramušimo tarpusavio ryšys:

 • trendo ir fleto skirtumai Masterforex-V prekybos sistemoje (MF kriterijų lentelė, kaip atskirti fletą nuo trendo realaus laiko režimu);
 • bangų ir pobangių bei viengubo ir dvigubo fleto lygio pramušimo tarpusavio ryšys;
 • korekcijos modelių, MF pivoto ir bangų analizės ryšys;
 • tikro ir netikro MSF (tarpsesijinio fleto) pramušimo modeliai.

15. Viengubo ir dvigubo fleto lygio pramušimo prigimties išaiškinimas:

 • kodėl MF pivotas pramušamas vieną kartą, o fleto lygiai (tame tarpe ir MSF m15-30) - du kartus;
 • „trumpos“ ir „ilgos“ bangos.

16. Pirmą kartą duodama metodika bangų ir pobangių apskaičiavimui smulkiuose perioduose m1-m5 realaus laiko režimu:

 • bangų analizės klasikai netaikė bangų analizės m1 grafike. Bangų nustatymo metodiką klasikinėje bangų analizėje žr. 11 klasės mokomojoje medžiagoje;
 • Masterforex-V bangų analizėje, be klasikinių kriterijų (tokių, kaip draudimas 4-tai bangai įeiti į 1-mos zoną, arba bangos pagrindo pramušimo ir kt.) ir Fibonaci lygių, yra papildomų kriterijų, kaip neklystant nustatyti kiekvieną bangą;
 • tie patys MF bangų kriterijai yra taikomi visuose perioduose nuo m1 iki d1 ir aukščiau.

17. Pirmą kartą paaiškintos bangų prailgėjimo paslaptys ir jų nustatymo algoritmas realaus laiko režimu:

a) klasikinėje bangų analizėje bangų prailgėjimai matomi tik PASIBAIGUS judėjimui;

b) Masterforex-V bangos prailgėjimo realiame laike nustatymo metodika:

 • A. Elder/MF Baskervilių šuns figūra;;
 • TRUMPOJO periodo eigos apskaičiavimas bangos prailgėjimo metu.

18. Bangų analizės teorijos bei klasikinių trendo apsisukimo ir pratęsimo figūrų  sujungimas (1-ma trendo banga – tai figūros „galva ir pečiai“, briliantas, dviguba viršūnė ir t.t. susiformavimas klasikinėje techninėje analizėje):

 • trendo apsisukimo bei pratęsimo figūros ir bangų analizė – apsisukimo formavimosi algoritmas, nežinomas nei vienam techninės ir bangų analizės klasikui;
 • ką reiškia dviguba ar triguba viršūnė treidingo bangų analizės požiūriu?;
 • kodėl, bangų analizės požiūriu, triguba viršūnė ar dugnas yra stipresnė apsisukimo figūra už dvigubą viršūnę ar dugną??

19. Pirmą kartą duodama apsisukimo figūrų suradimo metodika (dvigubos ar trigubos viršūnės, galvos ir pečių ir kt.) PRIEŠ kainai pramušant bangos pagrindą.

20. Pirmą kartą duodamas korekcinių modelių nustatymo realaus laiko režimu algoritmas:

a) klasikinėje bangų analizėje visos korekcinės bangos matomos tik istorijoje, pavyzdžiui:

 • zigzagas;
 • dvigubas zigzagas (jei korekcija nesibaigė, suformavus  viengubą zigzagą);
 • trigubas zigzagas (jei korekcija nesibaigė, suformavus dvigubą zigzagą);

b) Masterforex-V prekybos sistemoje pirmą kartą yra duodama BET kurios korekcinės figūros nustatymo realaus laiko režimu metodika (tame tarpe, pavyzdžiui, zigzago perėjimas į dvigubą zigzagą... dvigubo zigzago perėjimas į trigubą zigzagą ir t.t.):

 • MF pivotas ir einamosios bangos pabaiga;
 • MF pivotų nustatymo metodika m1 grafike;
 • MF pivotas, kaip einamosios bangos pratęsimo (atšokimas nuo pivoto) arba FZR kriterijus;
 • Fibonacci lygių ir MF pivoto panaudojimas smulkių periodų bangų nustatymui;
 • MF pivoto modelis, kaip bangų sintezės ir apsisukimų fleto metu užuomina;
 • MF pivoto pavyzdžiai ir korekcinių modelių nustatymas realaus laiko režimu;
 • MF pivotų, korekcinių bangų ir bangų analizės modeliai;
 • korekcijos modelio nustatymo pavyzdžiai, jų nustatymas prekybos realaus laiko režimu metu.

21. Slankiųjų vidurkių pritaikymas bangų analizėje:

 • Masterforex-V taisyklingas ir netaisyklingas vidurkių vėduoklės išsiskleidimas įvairiose impulso ir korekcijos bangose.

22. Pirmą kartą Masterforex-V duoda pasvirimo kanalų ir bangų sintezę:

 • bangų analizės klasikai pasvirimo kanalą naudoja tik 4-tos bangos pabaigos suradimui ir trendo kanalui nustatyti;
 • neįminta Demarko  mįslė ir bangų analizė Masterforex-V sistemoje pasvirimo kanalų pritaikymui kiekvienoje bangoje.

23. Pirmą kartą Masterforex-V duoda L. Williams modelio „spąstai specialistams“ paaiškinimą bangų analizės požiūriu:

 • KUR ir KADA įvyksta netikras lygio pramušimas TRENDO kryptimi su po jo sekančiu stipriu apsisukimu į priešingą pusę;;
 • kaip realaus laiko režimu pamatyti galimus L. Williams/MF „spąstus specialistams“;
 • Larry Williams/MF „spąstai specialistams“ ir apsisukimas į stiprią korekciją (2 ir 4 bangos);
 • Larry Williams/MF „spąstai specialistams“ ir korekcinės bangos (pvz.C) apsisukimas  į naują impulso bangą (3 ir 5 bangas)..

24. Pirmą kartą Masterforex-V sistemoje įvedama dviejų prekybos planų sudarymo būsimai prekybos sesijai metodika bei bangų analizės atlikimas pagal šiuos du planus, nustatant konkretų tašką, kuriame įsigalioja vienas arba kitas prekybos planas:

a) bangų analizės klasikai naudoja stopą po pirmos bangos pagrindu, net nenagrinėdami alternatyvaus judėjimo varianto.

b) Masterforex-V prekybos sistemoje:

 • įvedamas MSF elementas, kaip sesijinio trendo kriterijus;
 • paaiškinama, kodėl visada egzistuoja du judėjimo variantai (kur ir kodėl statomi stopai arba lockai/užraktai);
 • duodamas bangų analizės ir dviejų krypčių judėjimo modelis, įvykus FZR;
 • bangų analizė ir VIDUTINIO periodo judėjimo variantai;
 • vieno, vėliau priešingo MSF lygio pramušimas – stiprus signalas ir jo paaiškinimas bangų analizės požiūriu.

25. Pirmą kartą įvedama bangų analizės pritaikymo smulkiuose perioduose metodika:

 • 1-ma banga m1 periode;
 • 1-ma banga m5 periode;
 • 1-ma banga m15-30 periode;
 • šablonai;
 • TRUMPO periodo trendo bangų tarpusavio ryšys;
 • kasdieninė praktika,  surandant ir tarpusavyje sintezuojant m1-m15 periodų bangas realaus laiko režimu.

26. TRUMPOJO, VIDUTINIO ir ILGOJO periodų trendų sintezė:

 • „trumpos“ ir „ilgos“ MF bangos (kur būtina uždaryti sandėrį, o kur galima leisti „pelnui tekėti“);
 • L. Williams/MF „spąstai specialistams“ ir periodų sintezė;
 • įvairių periodų FZR šablonai;
 • MF pivotai ir bangos pratęsimo arba jos apsisukimo kriterijai įvairiuose perioduose.

27. Pirmą kartą, remiantis A. Elder/MF Baskervilių šuns figūra yra paaiškinama, kaip gali išnykti 5-tos bangos divergencija.

28. Pirmą kartą Masterforex-V prekybos sistemoje bangų analizė traktuojama kaip VIENAS iš elementų binarinių dėsningumų sintezėje:

 • tam tikros valiutų poros TRUMPO, VIDUTINIO ir ILGO periodo bangų analizė;;
 • sąjungininkų bangų analizė (per MF PS kriterijus);
 • indeksai ir jų bangų analizė;
 • naujienos ir fundamentalioji analizė;
 • Oandos orderiai;
 • biržos rinkos orderiai;
 • bangų pasipriešinimo lygių ir Demarko lygių susikirtimai;
 • bangų pasipriešinimo lygių ir Miurėjaus lygių susikirtimai.

29. Naujienų, Oandos orderių ir trendo pradžios bei pabaigos tarpusavio ryšys:

 • tinklų susikirtimo, kaip svarbaus palaikymo ir pasipriešinimo lygio, reikšmė..

30. Lockas/užraktas vietoje stopo:

 • MSF, kaip naujas locko dėjimo kriterijus (klasikoje – po 1-os bangos pagrindu);
 • kodėl lockai yra naudingesni už stopus (bangų analizė).

31. Kapitalo valdymas ir bangų analizė:

 • Bill Williams kapitalo valdymo metodika ir jos optimizacija Masterforex-V prekybos sistemoje.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.