Masterforex-V Akademijos Forex mokymų programos palyginimas su brokerių ir dilingo centrų kursais ir „master klasėmis“

 

Forex mokymo kursai, atitinkantys kitų specialybių ir profesijų išsilavinimo lygį, skirstomi į šiuos etapus:

 • Ikimokyklinis išsilavinimas (vaikų darželis)
 • Mokyklinis išsilavinimas
 • Klasikiniai mokslai (1-ieji Universiteto kursai)
 • Šiuolaikinės mokslo kryptys (aukštesni Universiteto kursai)
 • Praktika
 • Magistrantūra, doktorantūra

Tai yra bendrai pasaulyje priimta mokymo ir profesinio ugdymo etapų schema bet kurioje pasaulio specialybėje.

Jei jums yra aiškus šis algoritmas, pasistenkite kitaip pažvelgti į „Forex mokymus“.

1. Paruošiamasis („ikimokyklinis“) Forex mokymo etapas:

 • daugumoje Forex kursų, ruošiamų dilingo centrų ir brokerių, tai yra pirma (ir vienintelė nemokama) paskaita;
 • tokios paskaitos tikslas – papasakoti naujokui apie naują profesiją – prekybą Forex rinkoje.

2. Pirmas etapas: bazinis („mokyklinis“) Forex apmokymas:

 • tai yra ta medžiaga, kuri duodama dilingo centrų ir brokerių mokamuose kursuose;
 • niekur pasaulyje toks apmokymas nėra profesionalus, nes tai yra tik pirmųjų žinių aksiomos;
 • uždarojoje Masterforex-V Akademijos dalyje yra 11 klasių. Šiose klasėse dėsto dėstytojai, kurie patys yra patyrę treideriai, nuolat prekiaujantys Forex rinkoje. Išanalizuojate klasės medžiagą, užduodate klausimus – dėstytojas jums į juos atsako.

Tokiu būdu, pavyzdžiui, pagal 4-tos klasės medžiagą „Trendo ir pasvirimo kanalai“:

 • išanalizuojate klasės medžiagą (kaip braižomi kanalai ir kokį vaidmenį jie atlieka, prekiaujant Forex rinkoje), užduodate klausimus ir gaunate atsakymus;
 • toliau - specialūs Aukštosios mokyklos kursai (kuo vienas nuo kito skiriasi Murphy, Sparandeo, Elderio, Schwagerio  ir kitų trendo kanalai; kokius sandėrio atidarymo/uždarymo taškus siūlo šie klasikai);
 • toliau - Masterforex-V Akademijos FAQ – MF pasvirimo kanalų sąveika su kitais rinkos analizės instrumentais;
 • toliau - 1-oji praktika Paruošiamajame fakultete;
 • toliau - KASDIENINĖ praktika fakultete „Einamosios prekybos strategija ir taktika“.

Ir pagal tokį algoritmą praeinama kiekviena Mokyklos klasė.

Atidaryti realią prekybos sąskaitą po šio Forex mokymų etapo (bazinio ir mokyklinio) - kategoriškai uždrausta!

Nors dilingo centrai ir brokeriai turi kitą nuomonę apie bazinio kurso svarbą:

Citata: „Individualūs ir praktiniai užsiėmimai specialiai įrengtoje salėje, trunkantys nuo 2 iki 4 savaičių, kuriuose jūs įsisavinsite prekybos sistemą, suprasite, kaip naudotis prekybiniu terminalu ir išmoksite realaus laiko režime atlikti operacijas Forex valiutų rinkoje.

Baigę 4-ių savaičių trukmės (!) bazinį apmokymų kursą (!), Jūs gausite galimybę atidaryti realią sąskaitą.“

Sutikite, reklaminiai tekstai parašyti labai profesionaliai:

 • Per kelias savaites naujoko niekas nežada išmokyti sėkmingai prekiauti,... žada tik „išmokyti realaus laiko režime atlikti prekybines operacijas (t.y., paaiškinti, kur yra mygtukas „buy“, o kur „sell“ ir parodyti pora rinkos analizės triukų);
 • Po sėkmingo „N“ savaičių apmokymo kurso,... „jūs gausite galimybę atidaryti realią sąskaitą“ (tarsi be to apmokymo jums realios sąskaitos nieks neatidarys).

Kaip pavyzdį paimsime brokerį Forex Club:

 • Ši kompanija siūlo... 6 (!) bazinio kurso variantus (priklausomai nuo kliento piniginės storumo);
 • Po Forex klubo biržinės prekybos Akademijos užbaigimo, abiturientui iškilmingai įteikiamas diplomas (??), kurio gyvenime jis niekam niekada negalės parodyti.

Tam, kad suprasti brokerių kursų absurdiškumą, įsivaizduokite analogišką situaciją:

 • Mokslininkų grupė nusprendė atidaryti „chemijos-technologinį nanotechnologijų institutą“, pasinaudojus tuo, kad šiuo metu daug abiturientų nori studijuoti būtent šią specialybę. Grupė susideda iš 10-ies istorijos mokslo kandidatų ir daktarų, ir neturi nei vieno chemiko ar technologo.
 • Mokymosi tokiame „institute“ trukmė būtų iki 3-jų mėnesių („priklausomai nuo mokinio piniginės storumo“).  
 • Mokymai vyktų pasitelkiant visus aukštosios mokyklos atributus: knygų ir vaizdo medžiagos išdavimą, užsiėmimus šiuolaikiškose auditorijose ir kompiuterinėse salėse, paskaitas ir seminarus, dėstytojus - istorijos mokslų daktarus, paskaitų lankomumo žurnalus, pažymius, koliokviumus, egzaminus... ir t.t., baigiant iškilmingu diplomų įteikimu.

Pagalvokite, koks tokį „institutą“ baigusių žmonių procentas įeis į 3% geriausių pasaulyje profesionalų skaičių? Kas atsitiks su kiekvienu „abiturientu“ pirmuosiuose savarankiškuose eksperimentuose chemijos laboratorijoje?

 

Pirma tipinė naujokų klaida I-oje Forex mokymosi stadijoje

Sėkmingai baigęs Forex mokymo kursus pas vieną iš brokerių ir po to taip pat sėkmingai praradęs savo pirmąjį depozitą, treideris naujokas eina mokytis į 2/3/5-tus kursus pas kitą brokerį.

Treiderio naujoko klaidos algoritmas:

 • Baigus 12 vidurinės mokyklos klasių, nėra prasmės eiti į antrą ar trečią tokią pat vidurinę mokyklą su ta pačia mokymo programa;
 • Nuo to, kad žmogus 2-3 kartus iš eilės pabaigs 12 klasių, jis netaps nei chirurgu, nei treideriu.

 

Antra tipinė treiderių naujokų klaida I-oje Forex mokymosi stadijoje

 • Įprastoje mokykloje tai vadinama „repetitoriaus pagalba“ (papildomi užsiėmimai);
 • Brokerių Forex kursuose šis algoritmas pavadintas – „profesionali master klasė“ (?!).

Treiderio naujoko klaidos algoritmas

 • Vidurinės mokyklos mokytojai (teatleidžia man tie, kuriems  mes esame dėkingi) – tai, daugumoje atveju, tie, kam nepavyko tapti dėstytojais Universitete arba pasiekti kitų savo specialybės aukštumų.
 • Nežinau nei vieno atvejo, kad kas nors, pasinaudojęs mokyklinio repetitoriaus paslaugomis, eksternu galėtų apginti Bakalauro diplomą.
 • Yra svarbus psichologinis profesionalumo palaikymo lygis bet kurioje specialybėje, kurio nei vienas save gerbiantis profesionalas neperžengs, nepadarydamas sau žalos. Chirurgas niekada nesiims papildomai dirbti sanitaru ar med.broliu, o matematikos profesorius niekada nesiims dėstyti 3-oje arba 4-oje mokyklos klasėje, aiškindamas kiek bus 2x2 arba 2+2.
 • Brokerių kursų dėstytojai – tai analitikai/nevykę treideriai... arba iš viso ne treideriai. Kitų dėstytojų brokerio kompanijos tiesiog niekada nesamdys (kaip ir lošimo namai visada suteikia „persona non grata“ statusą tiems lošėjams, kurie stabiliai aplošią jų lošimo namus).
 • Dėstytojai (ne treideriai) turi mokslo daktarų laipsnius tų mokslų (dažniausiai ekonominių ar matematinių), kurie niekuo nesusiję su Forex rinka. Tarp treiderio ir ekonomisto toks pat skirtumas, kaip tarp stomatologo ir transporto inžinieriaus. Kokio profesionalumo gali pasiekti stomatologas, mokydamasis šio mokslo pas transporto inžinierių? Tada kam į brokerių Forex kursus kviečiami mokslo daktarai, kurie visiškai neturi nieko bendro su Forex rinka? Pasistenkite į šį klausimą atsakyti patys.
 • „Forex kursų“ programų teorijos ir praktikos santykis padaromas toks, kad teorijos būtų daug daugiau nei praktikos, o praktika baigtųsi būtent tada, kai mokiniams kils tokie klausimai, į kuriuos dėstytojas paprasčiausiai negalės atsakyti (galų gale pasakys „rinka yra nenuspėjama... ir ji visada teisi“). Ir dar geriau, kai tie klausimai mokiniams kils tada, kai jie jau bus atidarę realią sąskaitą.
 • Brokerių kursuose apmokymai vyksta istorijoje ir tiktai stambiuose grafikuose (h4, d1, w1), tam, kad kursuose dėstomų sistemų klaidas būtų galima pamatyti tik jiems pasibaigus.
 • Akivaizdžiai lengvi baigiamųjų testų klausimai taip pat būtini tam, kad galima būtų greitai įtikinti naujoką, kad jis yra „pasiruošęs“ atidaryti realią sąskaitą.
 • Individualūs dėstytojų pokalbiai su pasiturinčiais mokiniais (tokius visada labai lengva pastebėti). Per tokius individualius pokalbius naujokui įteigiama, kad jis yra „super gabus“, ir „kad dėstytojas tiki mokinio sugebėjimais“.
 • Iš kitos pusės, sėkmingas treideris niekada neskaitys paskaitų iš bazinio kurso auditorijoje tuo momentu, kai Forex rinkoje pats įkarštis (neaiškins diktuodamas, kiek yra 2+2 arba 2x2). Kam tai daryti, jei jis daug daugiau gali uždirbti Forex rinkoje.
 • Būtent todėl Masterforex-V Akademijai būdinga „kadrų“ kaita. Treideris „išauga“... ir prašo, kad jį pakeistų, nes daugiau nebenori aiškinti, kuo skiriasi palaikymo lygis nuo pasipriešinimo lygio arba kur MT4 terminale yra Meta redaktorius, arba kaip sudėti ant grafiko slankiuosius vidurkius.... Ateina tam tikras laikas, kai tokie dalykai tampa nebeįdomūs.

Kai suprasite šį algoritmą (mokyklos klasėse realūs treideriai ilgai būti negali), pasistenkite kitaip pažvelgti į tuos pačius Alpari, Forex Club ir kitų brokerių kursų dėstytojus, kurie metų metus ir „su dideliu malonumu“ atsakinėja į naujokų klausimus.

Išvada:

Kai pamatysite reklamą apie brangiai kainuojančius Forex kursus, prisiminkite „sėkmingą“ chirurgą, kuris dirba papildomai sanitaru kokioje nors poliklinikoje.

 

3. Antras Forex mokymų etapas: klasikinis profesinis išsilavinimas

Tai lygis, kuris pateikiamas pirmuosiuose Universiteto kursuose – klasikinės šio mokslo teorijos.

Skirtingai nuo kitų mokslų, Forex klasikos:

 • Vien perskaityti – neužtenka;
 • reikia atskirti genialius dalykus nuo klaidingų ir pasenusių, optimizuoti, pritaikant šiuolaikiškiems Forex rinkos reikalavimams.

Ankstesnėje knygos dalyje buvo išnagrinėti Forex treidingo, kaip mokslo, trūkumai:

 • klasikinės Forex teorijos teisingos tik 30-40% atvejų;
 • pelningų (garantuotų) sandėrių požymių klasikai nebuvo nagrinėję;
 • nėra mokslo vystymo algoritmo (kiekvienas klasikas atrado savo „Gralį“, nesurišdamas jo su pirmtakais).

Masterforex-V išvada:

 • kol jūs nesurasite šių problemų sprendimo – neprekiaukite realioje sąskaitoje;
 • palyginkite šį žinių lygį su II-uoju Universiteto kursu, suprasdami, kad medicinos instituto antrakursis niekada negalės įeiti į 3% geriausių pasaulio chirurgų skaičių (jam dar mokytis ir mokytis).

Savaime suprantama, internete jūs surasite visiškai kitokią nuomonę – šimtai „Forex mokymo“ tinklapių:

 • pagal kiekvieną iš Forex prekybos sistemų atskirai (pagal B.Williamso, L.Williamso, Elderio, Neely, Prechterio ir kitų knygas);
 • ten jūs nepamatysite klasikų klaidų, nepamatysite tų klaidų ištaisymo, nesurasite klasikos sąsajų su kitais klasikais.

Kartais nueinama net iki anekdotų.

Billo Wiliamso prekybos sistema

 • pats Bill Williams rašo, kad jo sistema nepritaikoma prekybai Forex rinkoje;
 • o dabar pabandykite paieškoti internete... ir  jūs surasite dešimtis tinklapių, kuriuose aprašoma sėkminga prekyba Forex rinkoje pagal šią sistemą.

Klasikinė Elioto bangų analizės sistema

 • pačių bangų analizės klasikų nuomone (Balanas, B.Williams), dauguma bangų analizės modelių matomi tik istorijoje;
 • vėlgi, ... internete surasite šimtus mokomųjų tinklapių, kur dėstoma Elioto bangų teorija ir žadama išmokyti profesionalaus treidingo.

Masterforex-V Akademijos Aukštosios mokyklos katedra... arba kaip pasiekti savo Forex rinkos žinių I-II kursų Universitete lygį

Tam, kad išspręsti šią problemą, Masterforex-V Akademijoje buvo sukurta pirmoji pasaulyje Aukštosios mokyklos katedra.

Esmė – duoti trumpą kiekvienos klasikinės treidingo teorijos konspektą, sujungiant jį su Masterforex-V prekybos sistema.

Medžiagos pateikimo forma, studijuojant Akademijos Aukštojoje mokykloje:

1. Klasikinės prekybos sistemos trumpas konspektas:

 • genialūs atradimai šioje prekybos sistemoje;
 • prekybos sistemos taikymas: privalumai, trūkumai, apribojimai;
 • šios sistemos klaidos ir neišspręstos problemos;
 • klaidų taisymas ir klasikos optimizavimas;
 • klasikos derinimas su MF prekybos sistema.

2. Treiderio atsakymai į šį Aukštosios mokyklos kursinį darbą atliekančio studento klausimus;

3. Praktika, taikant klasikų ir MF teoriją kasdieninėje prekyboje.

 

4. Trečias Forex mokymų etapas: aukštesnieji Universiteto kursai

Naujosios profesionalios analizės ir prekybos Forex rinkoje teorijos

Egzistuoja tūkstančiai Forex prekybos sistemų.

Kaip juokauja Masterforex-V Akademijos moderatoriai, „sėkmingų“ prekybos sistemų ir tokių sistemų „prekybos signalų“ pardavėjų jau seniai yra daugiau, nei sėkmingai uždirbančių treiderių.

Nesuvesim visų prekybos sistemų prie vieno vardiklio, tik įspėsim, kad dauguma šių „stebuklingų sistemų“ yra atviras sukčiavimas ir pirkti tokią „siaurą profesionalią sistemą“ (kuri turi kažkokius savo apribojimus) galima tik tai tada, kai išnagrinėjote:

 • bazinį kursą (Mokykla);
 • klasiką, bent pagal parduodamos prekybos sistemos kryptį;
 • perkamos prekybos sistemos vietą ir vaidmenį bendroje koordinačių sistemoje. Tam, kad galėtumėte „pirkti“ ir „parduoti“, aiškiai suvokdami šios prekybos sistemos trūkumus ir privalumus.

Pavyzdžiui, jei jūs perkate prekybos sistemą (toliau - PS) arba mechaninę prekybos sistemą (MPS), dirbančią pagal trendo kanalus:

 • išnagrinėkite mokyklinį kursą, kad žinotumėte, kam ir kada Forex rinkoje naudojami trendo kanalai;
 • išnagrinėkite visas klasikines trendo kanalų variacijas (Demarko, Elderio ir t.t.);
 • išnagrinėkite, kokios yra neišspręstos problemos, susijusios su trendo kanalais;
 • kokią konkrečiai iš neišspręstų klasikų problemų išsprendė būtent ši PS (kaip taisyklė, ji būna brangi).

      Jeigu jūs šiuos dalykus suvokiate ir matote, kokį konkretų privalumą Forex rinkoje jūs įgysite šios siauros krypties PS dėka – pirkite, nagrinėkite, taikykite prekyboje, preliminariai atlikę sistemos sudedamųjų dalių analizę, kad galėtumėte sąmoningai gauti pelną.

      Jei prekybos sistema yra „juodoji dėžė“, kurioje neaiškūs pradiniai PS parametrai (slankiųjų vidurkių susikirtimas, stochastikas, MACD divergencija ir t.t.) -  niekada jos nepirkite. Tokios PS arba MPS sistemos fenomenalūs rezultatai, kaip taisyklė, „nupaišyti“ kompiuterinių programų pagalba tam tikrose valiutų poros judėjimo perioduose. Ateityje jos neatneš jokio pelno.

       Jei jūs supratote, apie ką buvote įspėti – pamirškite apie bet kokių Forex prekybos sistemų pirkimą – žmogui niekada neatnešė pelno tai, ko jis negali suprasti ir įvertinti.

       Eikite studijuoti į mokyklą ir į Aukštąją mokyklą, kad galėtumėte gauti bazinį ir klasikinį išsilavinimą, prieš pradedant ieškoti savo kelio Forex rinkos pažinime.

 

5. Kasdieninė praktika, taikant teorines žinias prekybos metu

Išnagrinėjus teoriją (dažniausiai tai užima kelis mėnesius), reikia pereiti prie kasdieninės praktikos ir gautų teorinių žinių pritaikymo. Masterforex-V Akademijoje kas dieną/savaitę atidaroma tema, kurioje aptariama techninė analizė ir taktiniai sprendimai. Patyrusių treiderių patarimai „on-line“, atsakymai į klausimus, Vidutinio ir Trumpojo laikotarpių trendų judėjimo tikslų skaičiavimas, MF pivotai, kanalai, Fibo lygiai, bangų analizė, pasipriešinimo/palaikymo lygiai, opcionai, indeksai, valiutos sąjungininkės ir t.t.

Ir tokia praktika, analizuojant einamąjį rinkos judėjimą, turi būti atliekama kasdien iki tol, kol jūs demo sąskaitoje išmoksite suprasti kiekvieną valiutų rinkos judėjimą ir šio supratimo pagrindu stabiliai ir sąmoningai uždirbti pelną.

Masterforex-V Akademijoje apmokymas nėra apribotas laiko atžvilgiu.

Dažniausiai Akademijos klausytojai sąmoningai imti pelną pradeda jau po pusės metų kasdieninės praktikos.

Didžioji dauguma pasilieka Akademijoje net ir po to, kai pradėjo stabiliai gauti pelną. Lieka todėl, kad kolektyvinis/komandinis darbas ir analizė turi daug daugiau privalumų, nei individualus darbas.

 • milžiniškas valiutų porų skaičius;
 • daugelis grafikų;
 • didžiulis informacijos srautas (bangos, pobangės, biržinės ir nebiržinės rinkos orderiai, taimfreimų sintezė, korekcijų ir impulsų lygiai, skirtingų judėjimo variantų skaičiavimas ir daugelis kitų dalykų, visiškai nesuprantamų Forex rinkos naujokui);
 • valiutos sąjungininkės;
 • indeksai su savo bangomis ir pobangėmis skirtinguose  grafikuose;
 • krosai;
 • besikeičiantys rinkos orderiai ir daug daug įvairių dalykų.

Forex – tai viena visuma, valdoma nematomu kompiuteriu su šimtų instrumentų sekundiniu sinchroniškumu.

Tai ir yra pagrindinis Forex Organizatoriaus trūkumas ir pagrindinis treiderio, dirbančio komandoje, privalumas:

 • komandoje visada lengviau atskleisti melą (priminsim, Forex rinkoje, kuo didesnė apgaulė, tuo stipresnis judėjimas);
 • komandoje tiksliau ir greičiau galima apskaičiuoti pasipriešinimo/palaikymo lygius, pivotus, apsisukimo ir trendo pratęsimo skirtingų lygių modelius, Fibonacci lygių susikirtimus ir t.t.

Čia slypi atsakymas į klausimą – kodėl dauguma didžiųjų treiderių turėjo komandas (Sorosas, Stevie Cohenas ir kiti).

 

Kiek laiko reikia, kad tapti profesionalu Forex rinkoje? Trumpalaikio ir ilgalaikio Forex mokymo santykis

 

Ilgalaikio mokymo atžvilgiu – bet kurios specialybės smulkmenas profesionalas studijuoja visą savo gyvenimą.

Vidutinio ir trumpalaikio mokymo atžvilgiu – apie tai, kaip surasti kuo trumpesnį kelią į sėkmę su minimaliomis išlaidomis, pašnekėsime išsamiau.

„Ar verta mesti pagrindinį darbą, iššokti iš neperspektyvios stambios kompanijos vadybininko pareigų ir užsiimti Forex prekyba 24-ias valandas per parą? Dirbu kompanijoje, kurioje jau 20 metų vaikščioju uždaru ratu ir suprantu, kad praleidęs dar 5 metus tegalėsiu pakilti vienu laipteliu aukščiau.“

Niekada nešokite į Forex rinką stačia galva. Nepastebėsite, kaip nuskęsite.

Forex – tai tvirtovė, kurios nepaimsi vienu paprastu šturmu, nes Forex – tai ne tikslas pats savaime, o tik instrumentas ar priemonė pelno gavimui.

Tai profesija, kuri yra tokia pat sudėtinga, kaip ir chirurgija, radiofizika, biochemija ir t.t. Nei vienos profesijos jūs neįvaldysite per 3 mėnesius.

Pirma stadija – PRADŽIOJE į Forex reikia žiūrėti kaip į hobį

Toks hobis, kaip Forex, yra daug įdomesnis ir naudingesnis, nei laiko„stūmimas“:

 • beprasmiškai klaidžiojant internete (forumuose, „chatuose“,... kur žmonės ginčijasi vienas su kitu, neaišku kam ir kodėl);
 • žiūrint televizorių („muilo operas“, filmus arba naujienas, zombuojančias žmones vertėmis, kurios reikalingos kitiems, o ne jums, nes jums asmeniškai tai niekada neduos nei vieno cento);
 • žaidžiant kompiuterinius žaidimus (kokią naudą turi šis užsiėmimas?);
 • gulint ant sofos, galų gale,  ir skaitant žurnalą ar detektyvą.

Pradėkite mokytis Akademijoje, nemesdami savo pagrindinio darbo. Visi pradeda, sujungdami Forex su savo pagrindine veikla, skirdami po valandą/dvi arba daugiau per dieną mokslams.

1. Palaipsniui nagrinėjate teoriją:

 • konspektuojate, užduodate klausimus;
 • tikslas – suprasti Forex rinką kaip sistemą, kurioje nėra beprasmių judėjimų;
 • atitinkamai suvoksite pagrindinį sėkmingo treiderio algoritmą – suprasti dėsningą rinkos judėjimą, kurį prieš tai apskaičiavote, ir gauti iš jo pelno.

2. Pamažu pereinate prie praktikos. MF teorija vieninga, bet skaičiavimo variantai kas dieną yra skirtingi:

 • jei nespėjate į Europos ar Amerikos sesijos pradžią, galėsite peržiūrėti, kaip skaičiavimus darė kiti mokiniai;
 • Yra tokia taktika – dirbti korekcijose, pasibaigus prekybinei sesijai (jei pagrindinio darbo metu buvo stiprus trendas), taktika darbui flete, taktika darbui Vidutiniame ir Ilgalaikiame trenduose (žr. atskirą Akademijos katedrą).

3. Toliau - kasdieninė praktika Akademijos forume su specialistų, kurių lygis yra daug aukštesnis nei klasikų, pagalba. Su kuriais naujokas gali lygiaverčiai bendrauti, lyginti savo skaičiavimus su jų skaičiavimais, užduoti klausimus prekybos metu, tikslinti, duoti savo rinkos matymą.

 • ir taip kasdien, ... metus,... antrus,... trečius, tobulinant savo meistriškumą;
 • treniruotės vyksta DEMO sąskaitoje;
 • tolesni etapai -  mikrorealas, minirealas, standartinis realas; kiekvieno iš šių etapų praleisti nevalia.

Antra stadija – mikro/mini realios sąskaitos atidarymas

Tai bus daroma TIK tada, kai:

 • jūs nesuklysdami pereisite kelis VIDUTINIO (h4/8) laikotarpio trendų apsisukimus;
 • sąmoningai imsite pelną, savarankiškai ir draugų pagalba skaičiuodami ir suprasdami kiekvieną judėjimą nuo m1/2 iki h1/2, h4, h8 ir t.t.;
 • šios stadijos esmė – suvienodinti jūsų psichologijos konservatyvumą pasąmonės lygyje su jūsų nauju, smarkiai išaugusiu, techninės ir bangų analizės supratimo lygiu;
 • prekybos technikos atžvilgiu skirtumo tarp demo prekybos ir realios prekybos praktiškai neegzistuoja. Skirtumas – psichologijoje (baimė, godulys, nepasitikėjimas ir t.t.), kuri pablogina treiderio, perėjusio iš demo į pirmąjį realą, rezultatus kelis kartus.

Trečia stadija – standartinės realios sąskaitos atidarymas

 • perėjimas į profesionalių treiderių kategoriją. Šios kategorijos treideriams Forex – pragyvenimo šaltinis;
 • patekus į šią stadiją, jums nebesinorės dirbti kur nors kitur;
 • jūsų psichologija ir aplinkinio pasaulio suvokimas pradės kardinaliai keistis;

Ketvirta stadija

 • apie ją pašnekėsim tada, kai ji taps jums aktuali.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.