Kaip įminti klasikų neįmintas treidingo mįsles

 

Norėdami surasti klasikų neišspręstų problemų sprendimo būdą, paimkite pavyzdį iš naujokų treiderių mokyklos Masterforex-V Akademijoje.

Pavyzdyje parodyti algoritmai, kurių nesugebėjo išspręsti treidingo klasikai.

 

Pasvirimo kanalas

 

O būtent, atkreipkite dėmesį į:

 • laiko periodų ir MF banginio lygio sintezę – kaip vieno trendo kanalo viduje (aukštesniame periode) išdėstytas žemesniojo periodo trendo kanalas;
 • tokių trendo kanalų (pagal rusiškos „matrioškos“ principą) gali būti... iki begalybės.

Klasikinės metodikos išvados:

 • susipainiojo su „matrioškomis“ – kokį periodą  laikyti pagrindiniu, braižant trendo kanalus;
 • neišsprendė tikro ir netikro trendo kanalo pramušimo problemos (netgi nesuprato, kada ir kodėl rinkoje pramušami trendo kanalai);
 • braižydami  trendą, rėmėsi  pasenusiu Dow trendo apibrėžimu (MF NK  braižymas yra paremtas nauju Masterforex-V trendo apibrėžimu). To pasekoje, dėl klaidingo Dow klasikinio trendo apibrėžimo... klasikiniai trendo kanalai  braižomi absoliučiai neteisingai;
 • kanalo pradžia  laikomi pasenę  trendo posūkio modeliai („Galva ir pečiai“, „Dvigubas dugnas“, „Deimantas“, „Briliantas“ ir kt.). Masterforex-V prekybos sistemoje naudojamas FZR - žymiai universalesnė figūra;
 • taip ir nesusitarė, brėžti kanalą per pikus  ar per  „kainos susikaupimo“ vietas (dėl klaidingos stichinės rinkos teorijos) – Masterforex-V prekybos sistemoje kanalai braižomi tik per pikus  (valdomoje forekso rinkoje nėra atsitiktinių veiksmų);
 • trendo kanalų braižymą sujungė su  čartizmu, užuot  užsiėmę treidingo bangų analize, kaip daroma MF PS.

Todėl turime tokius rezultatus, kurie yra išdėstyti aukščiau.

Klasikinio trendo kanalo ir MF pasvirimo kanalo skirtumai:

 1. Klasikinis trendo kanalas brėžiamas pagal trendą (impulsą) ir susideda iš dviejų paralelinių linijų. 

   

Forex prekybos kanalas

 

 • klasikinėje bangų analizėje, ieškant 4-os ir 5-os bangos ( žr. Mokyklos 11 klasė);
 • klasikai čartistai naudoja daugybę techninės analizės metodikų. Kanalai braižomi nenustačius bangų ir pobangių, o stochastikas meškų trende ties kanalo riba rodo „sell“.

2. Kanalo pradžia laikomi pasenę trendo apsisukimo modeliai („Galva ir pečiai“ ir kt.)

 

Galva ir pečiai forex

   

3. Kadangi kanalo braižymas – subjektyvus dalykas (kaip ir pati metodo „Galva ir pečiai“ paieška, o po to - ir „trendo kanalo“ paieška), imami aukštesni periodai, kurių trendai dažnai nesikeičia, todėl:

 • Sperandeo  trumpas periodas prasideda nuo h4/8-D1 be paaiškinimų, per kuriuos taškus ir kodėl  brėžiamas jo kanalas;
 • Hartley - D1 periode,  o kanalas brėžiamas per uždarymo taškus, siekiant pašalinti „atsitiktinius išsišokimus“... (Papildymas: Forex rinkoje jokių atsitiktinių kotiruočių nebūna, išskyrus DC virtuvių netikras žvakes);
 • A. Elder – kanalą braižo per „kainų susikaupimą“, Murphy – per pikus.

 

galva ir pečiai

Pastaba: kaip matyti paveikslėlyje, vadovaujantis įvairių klasikų nuomone gaunasi... visiškai skirtingi trendo kanalai. Maža to, skirtingi kanalai skirtingiems žmonėms susiformuoja braižant pagal vieną ir tą pačią sistemą. Pavyzdžiui, T. Demark rašė apie tai, kaip jis su savo draugu pagal vieną ir tą pačią metodiką ... nubraižė skirtingus kanalus.

 

4. Masterforex-V teigimu, trendo kanalas yra ... vėluojantis indikatorius:

 • klasikai jį preliminariai brėžia per du taškus, o pradeda dirbti nuo trečio taško.                                                 

Atidžiai įsižiūrėkite į paveikslėlį iš pasaulyje žinomos Murphy knygos „Fjučerių rinkos techninė analizė: teorija ir praktika“. Pažiūrėkite į 5–tą tašką: geriausiu atveju, tai yra ketvirtos bangos pagrindas, kuriuo remiantis atsiranda galimybė  gauti tik nedidelį pelną penktoje bangoje, jeigu treideris sugalvotų ties piku imti tą pelną (išimtis – MF/Elderio „Baskervilių šuo“).

 

forex kanalas

 

Pertvarkykime Murphy piešinį pagal penkių bangų „standartą“ ir gausime trendo kanalo signalą, kaip vėluojantį indikatorių pelno paėmimui iš 5-tos bangos (stipriame trende galima dirbti nuo korekcijos trendo kryptimi, netgi be trendo indikatoriaus signalo).

 

prekybos kanalas

 

MF Pasvirimo kanalas:

 1. Jį sudaro viena linija (o ne dvi lygiagrečios, kaip klasikoje), nes uždaryti sandėrį reikia ne ties priešinga trendo kanalo kraštine, o vadovaujantis visai kitais MF PS kriterijais.
 2. MF NK brėžiamas per bangų ir pobangių viršūnes (Forex rinkoje nėra atsitiktinių kotiruočių ) kaip pagalbinis instrumentas.
 3. Jis apima impulso ir korekcijos bangas (ne tik impulso, kaip klasikoje).
 4. MF NK tikslas –  skirtingų periodų bangų ir jų tarpusavio sintezės suradimas.
  • MF pasvirimo kanalo reikšmė – aiškiai matyti pasvirimo kanalo  kryptį, koks MF banginis lygis tęsiasi  (m1.. .m5... m30... h4... d1... ir t.t.), ar jis perėjo į aukštesnį banginį lygį.
 5. MF pasvirimo kanalo pramušimas... nėra trendo pabaiga,o tik aukštesnio periodo banga priešinga einamajam trendui kryptimi, po kurios bus stiprus  judėjimas:
  • trendo kryptimi
  • arba prieš jį (pabandykite savarankiškai rasti kriterijus, pažvelgę į žemiau esančius Akademijos klausytojų prekybos  pavyzdžius, atliktus po kelių mėnesių mokymosi).
 6. Atitinkamai, MF pasvirimo kanalui užtenka vieno pasvirimo lygio, apsaugančio judėjimo kryptį einamajame periode, kadangi perėjimas į dešinę MF pasvirimo kanalo pusę  yra aukštesnio periodo banga.
 7. MF pasvirimo kanalas  yra vienas iš daugelio autorinių instrumentų, kurių panaudojimas užtikrina „pirmenybę prieš rinką“ ir pirmą kartą pasaulyje leidžia atpažinti visokias pratęsimo bangas realaus laiko režime.

Pavyzdžiui, neišspręsta dvigubo ar trigubo zigzago, kaip vienos iš MF/Elderio „Baskervilių šuns“ figūros rūšių (neįminta Prechterio mįslė) problema yra: kaip surasti prailgėjimą realaus laiko režimu, o ne atbuline eiga istorijoje, kaip tai daro 99% „eliotininkų“ pasaulyje.

 

Pasvirimo kanalas

 

Atkreipiame dėmesį, kad banga X (vidinėje bangoje C, o ne bangoje A) pramušė  MF pasvirimo kanalą... – pasibaigė „trumpa“ aukštesnio periodo  banga aukštyn prieš einamą trendą,

 • bet FZR-as aukštyn neįvyko,
 • žemyn –MF/ Elderio „Baskervilių šuo“

Analogiškai... trigubas zigzagas

 

trigubas zigzagas

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.