Kainų kaitos kanalai 

Kainų kaitos kanalai veikimo pagrindu yra pačių kainų nepastovumas.

Svarbiu kainų elgesio analizės elementu yra kainų nuokrypis nuo vidurinės reikšmės. Nuokrypį charakterizuojantis dydis vadinamas volatilumu (Volatility). Kintamumą kiekvienas autorius interpretuoja skirtingai: kaip didžiausią kainos amplitudę nuo vidurkio, kaip vidutinį nuokrypį arba kaip vidutinį kvadratinį nuokrypį.Toliau apžvelgsime kintamumą, kaip vidutinį kvadratinį kainos nuokrypį nuo slankiojo vidurkio SMA.

Vietoje SMA tai pat sėkmingai galima naudoti WMA, EMA, MEMA.

Kainos, svyruodamos apie savo centrinę ašį, formuoja taip vadinamą kainų kaitos kanalą. Kanalo plotis nustatomas priklausomai nuo jų kintamumo.

Pats paprasčiausias indikatorius, braižantis kainų kintamumą – Kainų kanalas (Price Channel Upper - PCU). Kainų kanalo braižymui paminėtame indikatoriuje naudojamas paprastasis slankusis vidurkis SMA ir aplink jį braižoma juosta. Viršutinė juostos riba gaunama paskaičiavus tam tikrą procentą (u) nuo SMA reikšmės, apatinė – paskaičiuojant tam tikrą procentą (d) į apačią nuo SMA reikšmės.

U={1+u/100}*SMA(Р,n)

L={1-d/100}*SMA(P,n)

U– viršutinė kainų kanalo juosta

L– apatinė kainų kanalo juosta

u– treiderio nustatytas procentas nuo SMA reikšmės viršutinei ribai paskaičiuoti

d- treiderio nustatytas procentas nuo SMA reikšmės apatinei ribai paskaičiuoti

SMA(Р,n) – slankusis vidurkis.

Manoma, kad teisingai parinkus indikatoriaus parametrus, nubraižytas kanalas atspindės rinkos pusiausvyros būseną ir, priedo, visos kainos, iššokančios iš kanalo ribų, turi grįžti atgal link pusiausvyros. Todėl pirkimo arba pardavimo signalais laikomi kainos išlindimas iš kanalo ribų. Treideriui leidžiama pasirinkti slankiojo vidurkio periodą ir apatinės bei viršutinės juostų pločius.

 

Kainų kaitos kanalai


Paveiksle matome du kainų kanalus: siauras – su L ir U reikšmėmis 1; platus – L ir U reikšmės 2. Meškų trende kaina juda tarp apatinės kanalo juostos ir centrinės ašies. Esant silpnam kainų kritimui, palaikymo linijos funkcijas atlieka siauro kanalo apatinė linija. Meškų trendui sustiprėjus, kaina peršoka siauro kanalo ribas ir randa palaikymą platesnio kanalo apatinėje linijoje. Analogiškai kainos su PCU kanalais elgiasi ir esant bulių trendui. Tokiu atveju kanalų viršutinės ribos dirba, kaip pasipriešinimo lygiai.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.