TECHNINĖS ANALIZĖS METODAI

 

 

Techninės analizės metodai:

  • Grafinis;
  • Matematinis-kompiuterinis - indikatorių pagrindu (apžvelgsime vėliau)

Grafinis metodas

Metodas bazuojasi kainų grafikų analizėje. Šiame metode naudojami:

  • palaikymo/pasipriešinimo lygiai;
  • kanalai;
  • trendo pratęsimo ir apsisukimo figūros.

Trendo apsisukimo figūros

Prieš pereidami prie apsisukimo figūrų, pakalbėkime apie bendrus apsisukimo figūrų bruožus:

  • bet kokios trendo apsisukimo figūros atsiradimo sąlyga yra ankstesnės tendencijos egzistavimas;
  • pirmu būsimo lūžio signalu gali būti svarbios trendo linijos pramušimas. Tačiau pats trendo linijos sulaužymas ne visada yra trendo apsisukimo signalas: prasiveržimas gali būti apgaulingas arba nurodyti apie pradėjusią formuotis horizontalią figūrą;
  • kuo stambesnė figūra, tuo stipresnis bus rinkos judėjimas jai pasibaigus. Terminas "stambesnis" reiškia figūros aukštį ir plotį. Plotis matuojamas laiko periodais, kurių prireikė figūrai susiformuoti.

Apsisukimo figūra "galva ir pečiai"

Figūra "galva-pečiai" - viena žinomiausių ir patikimiausių figūrų. Ją formuoja trys vienas paskui kitą einantys kainos pakilimai.

 

galva ir pečiai

 

Taške A kylanti tendencija tęsia savo vystymąsi be jokių silpnumo požymių, kainos formuoja naują maksimumą. Paskui įvyksta laikinas kritimas B ir toliau kainos vėl veržiasi link naujų maksimumų taške C.

Pasiekusi naują kainos maksimumą, rinka pradeda kristi iki taško D. Krentanti kaina nusileidžia beveik iki to paties kainų lygio, kuris buvo pasiektas taške B. Tai įspėjimo signalas: panašu, kad kylanti tendencija pradeda silpti.

Po šito kainos vėl kyla iki taško E, tačiau joms taip ir nepavyksta įveikti C taške suformuoto maksimumo. Dažnai toks paskutinis kilimas iki E taško sudaro nuo pusės iki dviejų trečiųjų paskutinio kritimo į tašką D. Kad būtų galima kalbėti apie kylančios tendencijos pratęsimą - kiekvienas naujas maksimumas turi būti aukščiau už paskutinį maksimumą. Ir jeigu taške E kainos nesugebėjo pasiekti C taško ribos - tuomet gauname lygiai pusę sąlygų, tenkinančių galimai besivystančią krentančią dinamiką.

Taigi turime trendo linijos pramušimą ir galimybę pravesti kanalą per taškus C, E ir D. Tačiau, nežiūrint į visus šituos signalus, šiuo metu tik vienu galime būti užtikrinti 100 procentų: tuo, kad kylanti tendencija užleido vietą horizontaliam kainų judėjimui. Ir nors šito pilnai pakanka, kad pradėti likviduoti pirkimo pozicijas, atidarinėti pardavimo pozicijas dar anksti.

Kalbame apie tai, kad pas mus atsirado galimybė pravesti krentantį kanalą per taškus C, D ir E. Šio krentančio kanalo patvirtinimui, mums reikalingas naujas minimumas žemiau taško D. Tokiu būdu, lemiamu šios figūros pasibaigimu yra veržlus pečių linijos arba net D taško pramušimas. Šią naujai iškeptą krentančią tendenciją formuoja vienas paskui kitą vis žemiau nusileidžiantys maksimumai ir minimumai, kurie grafike pažymėti raidėmis C, D, E ir F.

Kirtusi pečių liniją, kaina greičiausiai nukris iki taško H, kuris vadinamas "kainos tikslu". Kainos tikslas dažniausiai yra lygus atstumui nuo kaklo linijos iki galvos viršūnės. Šis tikslas matuojamas nuo pečių linijos kirtimo taško.

Figūra "galva-pečiai", besiformuojanti po krentančios tendencijos - tai veidrodinis atspindys tos figūros, kurią ką tik apžvelgėm.
Trendo apsisukimo figūra "dviguba arba triguba viršūnė (dugnas)"

Dauguma elementų, kurie buvo apkalbėti "galvos ir pečių" figūroje, pritaikomi ir šiuo atveju figūroje "dviguba arba triguba viršūnė (dugnas)". Figūra "triguba viršūnė (dugnas)" sutinkama rečiau nei "galva-pečiai" ir yra jos variacija. Pagrindinis skirtumas tas, kad visi ekstremumai (pikai arba dugnai) yra beveik viename kainų lygyje. Techniniai analitikai dažnai nesutaria dėl to, ką jie mato - trigubą viršūnę (dugną) ar "galvą-pečius".
Trendo apsisukimo figūra dviguba viršūnė (dugnas) sutinkama žymiai dažniau, negu sudėtingesnė trigubas viršūnė (dugnas). Šita figūra po "galvos-pečių" yra labiausiai paplitusi ir geriausiai atpažįstama. Bendri vystymosi principai ir elementai sutampa su "galva-pečiai" ir triguba viršūnė (dugnas) vystymosi principais ir elementais. Skirtumas tik tas, kad šita figūra turi du, o ne tris ekstremumus.

 

dviguba arba triguba viršūnė

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.