Bendrieji principai

 


 

Techninės analizės esmė

Techninė analizė – rinkos būsenos analizė, pagrįsta praeities kainų sinteze. Šioje analizėje naudojami grafikai, vaizduojantys kainų dinamiką per tam tikrus laikotarpius. Techninė analizė taip pat padeda susidaryti bendrą rinkos vaizdą einamuoju momentu. Techninė analizė remiasi tuo, kad kainoje atsispindi visi rinką įtakojantys faktoriai – ekonominiai, politiniai, psichologiniai ir kiti – visi jie sudaro bendrą kainos judesį.
Techninę analizę bendrąja prasme galima įvardinti, kaip kainos prognozavimo metodą, besiremiantį matematiniais (ne ekonominiais) paskaičiavimais. Aprašomas metodas buvo sukurtas grynai praktiniais tikslais, siekiant gauti pajamų iš pradžių vertybinių popierių rinkose, o vėliau buvo pritaikytas ir fjučeriuose. Visi techninės analizės metodai buvo kuriami atskirai vienas nuo kito ir tik 8-ame praeito amžiaus dešimtmetyje buvo sujungti į vieningą teoriją, su bendra filosofija ir aksiomomis.

Praktinis TA naudojimas grindžiamas aksiomomis.

Aksioma 1. Kaina apima viską.
Bet kuris rinkos faktorius, darantis poveikį kainai, – ekonominis, politinis, psichologinis – iš anksto įtrauktas į kainą ir atsispindi kainos grafike.

Aksioma 2. Kainos juda kryptingai.
Ši aksioma tapo pagrindu, kuriant visas TA metodikas. Pagrindinė TA užduotis yra kainos judėjimo krypties (arba tendencijos, arba trendo) nustatymas ir šios išvados pritaikymas prekyboje.

Aksioma 3. Istorija kartojasi.
Analitikai daro prielaidas, kad jeigu tam tikri analizės būdai veikė praeityje, tai jie veiks šiandien ir rytoj, kadangi jų veikimas yra pagrįstas amžiais nekintančia žmogaus psichologija.

Techninė analizė - tai rinkos dinamikos tyrimas, dažniausiai grafikų pagalba, siekiant prognozuoti būsimą kainų judėjimo kryptį.
Terminas "rinkos dinamika" apjungia tris pagrindinius informacijos šaltinius, kuriuos valdo techninis analitikas: kaina, tūris, atviras interesas (fjučerių rinkose).

Suformuokime tris postulatus, ant kurių, tarsi ant trijų banginių, laikosi techninė analizė:

  • kursas (kaina) apima viską. Bet kuris faktorius, įtakojantis kainą (ekonominis, politinis, psichologinis) jau yra įtrauktas į rinką ir į kainą - todėl viskas, ko reikia, tai mokytis analizuoti grafiką;
  • kainos judėjimas paremtas tendencijomis (kainos judėjimo kryptis). Pagrindiniu kainos judėjimo tendencijų sudarymo tikslas - nustatyti rinkos nusiteikimą judėti tam tikra kryptimi dar ankstyvosiose tendencijos stadijose;
  • istorija kartojasi. Tos taisyklės, kurios veikė praeityje veikia ir dabar, o taip galios ir ateityje.

Trys tendencijų (trendų) tipai:

  • bulių - kanos juda į viršų;
  • meškų - kainos juda žemyn;
  • šoninis (flat, wipsaw) - nėra dominuojančios tendencijos.

Pagrindiniai kainos judėjimo dėsniai:

  • didesnė tikimybė, kad einamasis trendas pratęs judėjimą, negu apsisuks;
  • trendas judės vis ta pačia kryptimi, kol nenusilps.

 

Pagrindiniai grafikų tipai

1. Linijinis - šiame grafike žymimos tik kiekvieno sekančio laiko periodo užsidarymo kainos

 

linijinis forex grafikas

 

2. Barų grafikas - atvaizduoja maksimalią periodo kainą (viršutinė stulpelio riba), minimalią periodo kainą - apatinė stulpelio riba, periodo atsidarymo kainą (brūkšniukas iš kairės) ir periodo užsidarymo kainą (brūkšniukas iš dešinės).

 

Barų grafikas


3. Japoniškos žvakės - sudaromos taip pat, kaip ir barai

 

Japoniškos žvakės


4. Apyvartų grafikas

 

Apyvartų grafikas

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.