Fundamentalūs faktoriai, turintys įtakos FOREX valiutų rinkai

 

Bendrai fundamentalioji analizė išskiria 4 faktorių grupes, darančias įtaką Forex rinkai:

  • ekonominiai;
  • politiniai;
  • gandai ir lūkesčiai;
  • force majeure

Naujienų klasifikacija pagal tikimybės laipsnį:
-netikėtos ir nenuspėjamos – dažniausiai tai politinio ir gamtinio pobūdžio naujienos, rečiau - ekonominio pobūdžio (politinis nestabilumas šalyje, karai, stichinės nelaimės ir t.t.);
-planuojamos ir nuspėjamos – paprastai ekonominio, rečiau politinio pobūdžio.

Ekonominių faktorių, turinčių įtakos finansų rinkai, grupės pagrindas yra aksioma, kad kiekviena valiuta yra tos šalies ekonominio vystymosi išvestinė ir jos vertė gali būti reguliuojama ekonominių priemonių visuma.

Ekonominių faktorių, darančių įtaką Forex rinkai, grupę galima išskaidyti į šias dalis:
-ekonominio išsivystymo duomenys;
-prekybinės derybos;
-centrinių bankų posėdžiai;
-bet kokie pinigų-kreditų politikos pokyčiai;
-G7 posėdžiai, ekonomikos ar prekybos sąjungų posėdžiai;
-centrinių bankų kalbos, valdžios atstovų, kompetentingų ekonomistų pasisakymai apie situaciją valiutų rinkoje, ekonominės politikos ir pačios ekonomikos pasikeitimas šalyje ar jos prognozės;
-intervencijos;
-kaimynines rinkos;
-spekuliacijos.

Apžvelkime kiekvieną grupę detaliau.

Šalies ekonominio vystymosi duomenys.
Šio pogrupio veikimo principas yra pagrįstas aksioma, kad bet kurios valiutos vertė yra tos šalies ekonominio vystymosi išvestinė. Stabilus ekonomikos augimas pritraukia užsienio investuotojus kartu su jų finansiniais ištekliais ir, savaime aišku, didina nacionalinės valiutos paklausą. Jie apima tokius esminius rodiklius, kaip prekybos ir mokėjimo balansas, infliacijos tempai, nedarbas, BNP, BVP ir kt.

 

Fundamentalioji analizė

 

Forex rinkoje yra sukurta vieninga kotiruočių sistema JAV dolerio atžvilgiu. Tokiu būdu JAV ekonomikos vystymasis ir JAV dolerio vertė tampa svarbiu, jei ne esminiu, faktoriumi, apsprendžiančiu valiutų rinkos kryptį. Todėl pagrindinis valiutų brokerių ir dilerių dėmesys visada yra nukreiptas į JAV dolerį ir jo elgesį, kuris inicijuoja kitų valiutų svyravimus. Tiesa, tas niekaip nepaneigia kitų faktorių svarbos – nacionalinių bankų politikos arba, pavyzdžiui, kaimyninių rinkų įtakos. Kas mėnesį ar kas ketvirtį JAV publikuojami esminiai ekonomikos vystymosi rodikliai.

Prekybinės derybos.
Prekybinės derybos yra svarbi bet kurios šalies ekonominės politikos dalis. Ta tarpe, eksporto ir importo santykis duoda tokį svarbų ekonominio vystymosi rodiklį, kaip prekybos deficitas. JAV prekybos balanso deficitas yra pagrindinė problema kelių metų bėgyje, turinti nemažą reikšmę dolerio kurso silpnėjimui visų Europos valiutų atžvilgiu. Prekybinių derybų rezultatai nedelsiant atsispindi rinkoje, kai kada itin ryškiai.

Centrinių bankų posėdžiai.
Pagrindinė kiekvieno centrinio banko užduotis yra šalies ekonominio gyvenimo reguliavimas, taip pat, kaip ir nacionalinės valiutos išorinės ir vidinės vertės reguliavimas. Todėl bet kokie centrinio banko posėdžiai – tiksliau jo darbo komiteto – pritraukia visų valiutų rinkos dalyvių dėmesį.
Viena pagrindinių priemonių, stimuliuojančių arba lėtinančių ekonomikos augimą, pritraukiančių užsienio investicijas, sąlygojanti valstybės vertybinių popierių patrauklumą, o to pasekoje - ir valiutos vertės didėjimą, yra palūkanų normos reguliavimas.

Pinigų-kredito politikos pasikeitimai.
Toks metodas retai naudojamas valiutų kurso reguliavimui, dažniausiai centriniai bankai taiko kitas poveikio priemones. Tačiau kaip pavyzdį galima pateikti visai neseniai Japonijoje priimtą priemonių paketą, kuriuo siekiama sumažinti jenos vertę pasaulinėje rinkoje (taip pat vadinamas papildomu biudžetu). Šio paketo pagrindinis uždavinys buvo investicijų patrauklumo į Japonijos rinką sumažinimas, stimuliuojant kapitalo pasitraukimą į kitus regionus, taisyklių sugriežtinimas užsienio investuotojams, kurie turėjo sąskaitas Japonijos bankuose ir t.t.
Vien tik laukiant šio paketo oficialaus patvirtinimo, Japonijos jena per dvi-tris dienas nuvertėjo 400 punktų. tačiau gandams nepasitvirtinus, Japonijos nacionalinės valiutos kursas kelis kartus viršijo nuosmukį.

Didžiojo aštuoneto, prekybos ir ekonomikos sąjungų posėdžiai.
Viena iš svarbių aštuoneto užduočių - pasaulio ekonomikos ir konkrečios situacijos valiutų rinkoje reguliavimas.

 

G8 - didysis aštuonetas

 

Šiuo atžvilgiu tarp didžiojo aštuoneto šalių yra bendras susitarimas - SWAP susitarimas. Didžiojo aštuoneto susirinkimo rezultatas gali būti bendras susitarimas dėl kelių centrinių bankų intervencijos įvykdymo, siekiant sustabdyti arba kaip tik stimuliuoti tam tikros pasaulio valiutos augimą. Paskutiniu metu tokius susitarimus gali vykdyti ne tik didžiojo aštuoneto (G8) šalys - tokiu būdu dažnai bendrus reikalus valiutų rinkoje tvarko Japonija, JAV ir Vokietija.

Centrinių bankų, valdžios atstovų ir kompetentingų ekonomistų pasisakymai apie esamą ekonominę šalies situaciją.
Tai vienas iš faktorių, daugumoje atvejų veikiančių valiutų rinką nedelsiant. Šveicarijos Nacionalinio Banko valdytojo Liumerio 1995 m. rugsėjo 29 d. pasisakymas apie tai, kad Šveicarija nėra suinteresuota stipria savo šalies valiuta, privertė per kelias minutes smukti franko kursą 80 punktų, o vėliau dar 100 punktų ir iš viso 180 punktų per valandą. Kitu pavyzdžiu gali tapti žinomo ir gerbiamo ekonomisto Bergsteino kalba, kurioje jis pateikė netikėtus pablogėjusio JAV prekybos balanso skaičius ir nepasitvirtinusius peržiūrėto Japonijos biudžeto lūkesčius, ir tai privedė prie katastrofiško Japonijos jenos kurso kritimo nuo 104.55 iki 97.15 mažiau nei per dvi dienas. Pakankamai dažnai atsitinka, kad tokio aukšto lygio ekonomistų kalbos gali ne tik pakeisti nacionalinės valiutos kursą, bet ir stipriai pakeisti situaciją visoje rinkoje.

Rinkos reakcijos į fundamentalųjį įvykį variantai:

 

Rinkos reakcijos į fundamentalųjį įvykį


Fundamentalių faktorių gyvavimo trukmė:
Trumpas ciklas - ne ilgiau vienos paros. Charakteringas visų netikėtų naujienų bruožas.
Ilgas ciklas - nuo kelių savaičių iki kelių metų. Tai visi faktoriai, susiję su bendra nacionalinės arba pasaulinės ekonomikos būsena (infliacijos tempai, nedarbas, palūkanų normos).

Dolerio zona - Amerikos šalys su lydere JAV;
Svaro zona - Didžioji Britanija ir jos buvusios kolonijos;
Jenos zona - Azijos šalys su lydere Japonija;
Euro zona - Vakarų, Centrinės ir iš dalies Šiaurės Europos šalys su lydere Vokietija.

 

Prekyba gandais

"Pirk gandus - parduok faktus"
Gandų pasklidimo metu svarbiausia greitai sureaguoti ir atlikti sandėrį, nes rinkoje tuo metu gimsta nauja labai greita ir stipri banga, kuri geba suformuoti stiprų trendą.
Treideriai teikia pirmenybę darbui su gandais iki jų patvirtinimo arba paneigimo momento. Šiuo atveju svarbu laiku "iššokti iš traukinio".

Fondų rinka ir esminiai jos rodikliai

Valiutų kursui įtaką daro šalies ekonomikos padėtį atspindintys faktoriai:
- ekonominio augimo rodikliai (bendras vidaus produktas, pramonės gamybos mastai);
- prekybos balanso būsena, priklausomybė nuo išorinių žaliavų šaltinių;
- pinigų masės augimas vidaus rinkoje;
- infliacijos lygis ir laukiama infliacija;
- palūkanų normos dydis;
- šalies mokumas ir pasitikėjimas jos nacionaline valiuta pasaulio rinkoje;
- spekuliacinės operacijos valiutų rinkoje;
- kitų pasaulinės finansų rinkos šakų išsivystymo lygis (pavyzdžiui, vertybinių popierių rinka, konkuruojanti su valiutų rinka)

Pinigai svetimoje šalyje

Interest rates differential (palūkanų normų skirtumas)

Vertybinių popierių pavidalu: T-bills (iždo vertybiniai popieriai)
USA – Bonds
UK – Gilts
Germany – Bunds
Japan – JGB


Fondų indeksai


DJIA –USA
Nikkey – 225 - Japan
FTSE – 100 – UK
CAC – 40 - France
DAX – 30 – Germany
Hang Seng – HK (Hong Kongas)


Indeksas Dow Jones (DJI)
Egzistuoja 4 Dow Jones indeksai:

  • Pramonės indeksas Dow Jones (The Dow Jones Industrial Average - DJIA) – aritmetinis 30 stambiausių pramonės korporacijų akcijų vidurkis;
  • Transporto indeksas Dow Jones (The Dow Jones Transportation Average - DJTA) – aritmetinis 20 stambiausių transporto kompanijų (aviakompanijos, geležinkelių ir auto-kelių kompanijos) akcijų vidurkis;
  • Komunalinis indeksas Dow Jones (The Dow Jones Utility Average - DJUA) – aritmetinis 15 stambiausių dujų-elektros tiekimo kompanijų akcijų vidurkis;
  • Sudedamasis indeksas Dow Jones (The Dow Jones Composite Average - DJCA) – indeksas, susidedantis iš DJIA, DJTA, DJUA

Indeksas Standard & Poor’s (S&P)
Indeksas, publikuojamas nepriklausomos kompanijos Standard & Poor’s. Sudaromas dviem būdais – įtraukiant 100 arba 500 korporacijų duomenis.

Niujorko fondų biržos indeksas (NYSE Index)
Indeksas pristato svertinį (pagal kompanijos užimamą rinkos dalį) visų NYSE užsiregistravusių kompanijų vidurkį.

Amerikos fondų birža (AMEX)
Amerikos fondų birža publikuoja du pagrindinius indeksus:

  • Pagrindinis rinkos vertės Amerikos fondų biržos indeksas (АМЕХ Major Market Index) parodo aritmetinį 20 stambiausių pramonės korporacijų vidurkį;
  • Rinkos vertės Amerikos fondų biržos indeksas (АМЕХ Market Value Index) – indeksas, apimantis visų AMEX užregistruotų akcijų aritmetinį vidurkį (indeksas svertinis – kompanijos akcijos įtaka indeksui priklauso nuo kompanijos užimamos rinkos dalies).

Tarpbiržinės apyvartos indeksas (NASDAQ)
Nacionalinė fondų dilerių asociacija išskiria visą eilę indeksų, pristatančių tiek tarpbiržinių apyvartų visumą, tiek ir atskirų šakų kompanijų vertybinius popierius. Pagrindiniu laikomas indeksas NASDAQ, kuris susideda iš apytikriai 3500 kompanijų akcijų, kotiruojamų įvairiose biržose.

Ekonominėje statistikoje populiarūs indeksai, skaičiuojami taip vadinama difuzinių indeksų metodika. Panašaus pobūdžio indeksai, atspindintys verslo dalyvių optimizmą (pavadinimu PMI), periodiškai publikuojami JAV, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos spaudoje.
Japonija leidžia analogišką indeksą TANKAN, kurį naudoja pats Japonijos centrinis bankas (BoJ), kaip reikšmingą analizės priemonę pinigų politikos procesams sekti.
Difuziniai indeksai, skirtingai nei kiti socialinės-ekonominės statistikos indikatoriai, yra visiškai subjektyvūs rodikliai.
PMI tipo indeksai yra mėnesiniai rodikliai ir publikuojami pirmąją kiekvieno mėnesio dieną.
Išimtis – TANKAN – ketvirtinis.

JAV trys statistinių duomenų tiekėjai siūlo savus rodiklius, matuojančius netolimos ateities visuomenės pasirengimą ir nusiteikimą įvairių prekių vartojimui bei išlaidavimui:
1) Mičigano universitetas – vartotojų nuotaikų indeksas (University of Michigan's Consumer Sentiment Index);
2) Conference Board – vartotojų pasitikėjimo indeksas (Consumer Confidence Index);
3) Žurnalas ABC News and Money – nuomonių tyrimas.
Šitie rodikliai skaičiuojami visuomenės apklausų dėl šiandienos ir netolimos ateities (6-12 mėnesių) lūkesčių duomenimis – kadangi šie indeksai padeda spręsti finansines problemas, perkant ilgo naudojimo prekes ar įsidarbinant, jų publikacijų periodiškumas svyruoja nuo poros savaičių iki mėnesio.
Fondų indeksų kritimas iššaukia nacionalinės valiutos kurso mažėjimą.

 

Centriniai bankai

CB seka infliacijos lygį šalyje, nacionalinės valiutos kursą ir juos reguliuoja trijų pagrindinių palūkanų normų pagalba:
1. Diskonto norma – Discount rate. Palūkanų norma, pagal kurią CB kredituoja komercinius bankus.
Jeigu palūkanų norma yra pakankamai didelė, tuomet ja domisi užsienio investuotojai.
2. Repo norma – Repo rate. Palūkanų norma, kurią CB naudoja operacijose su komerciniais bankais ir kitomis kredito institucijomis, perkant valstybinius iždo įsipareigojimus. CB tuo pačiu reguliuoja paskolų kapitalo rinką. Fed Funds (JAV Repo norma)
3. Lombardo norma - Lombard rate. Palūkanų norma, naudojama CB išduodant kreditus komerciniams bankams su nekilnojamo turto ar aukso užstatu.

Mažinant palūkanų normą, didėja verslo aktyvumas ir auga infliacija. Palūkanų normos sumažėjimas pigina nacionalinę valiutą. Palūkanų normos kėlimas mažina verslo aktyvumą, mažėja infliacija ir brangsta nacionalinė valiuta. Šiuolaikinis nacionalinės valiutos kurso reguliavimo metodas yra užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas, vykdomas centrinių bankų ir vadinamas valiutinėmis intervencijomis.

Centriniai bankai:

JAV:
FED – Federal Reseve System ;
Palūkanų normų keitimo sprendimus priima FOMC– Federal Open Market Committee, kurio posėdžiai vyksta dvi dienas (pirmadienį ir antradienį) kartą per šešias savaites.

Vokietija:
Bundesbank (BBK , Buba) – Vokietijos Centrinis bankas
Buba cooncil meeting - Buba posėdžiai – kas antra savaitė ketvirtadieniais

Didžioji Britanija:
Bank of England – BOE, Anglijos Bankas;
Posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

Šveicarija:
Swiss National Bank (SNB) - Šveicarijos nacionalinis bankas;
Posėdžiai - kiekvieną ketvirtadienį;

Japonija:
Bank of Japan ( BOJ ) - Japonijos Bankas;
Posėdžiauja 24 valandas per parą;

ES:
Europian Central Bank ( ECB ) - Europos Centrinis bankas;

Kartu su centriniais bankais valiutų rinkoje funkcionuoja brokerių firmos, kurios, dirdamos su konkrečiu banku, tarpininkauja tarp valiutos pardavėjo ir pirkėjo. Tam tikras darbo tarpininkaujant brokeriui privalumas yra anonimiškumas, atliekant sandėrius, kotiruočių proceso nenutrūkstamumas ir galimybė teikti savas kainas.

Pastaruoju metu valiutų rinkoje vyksta prekybos charakterio pasikeitimas, kurio akcentas yra prekybos skubos pasikeitimas: pastebimas žymus sandėrių kiekis, kurių vykdymas vyksta ateityje. Visa tai sąlygojo, iš vienos pusės, padidėjusį valiutinės rinkos jautrumą konjuktūros pokyčiams ir didesnius valiutų svyravimus, o iš kitos pusės - efektyvaus investavimo galimybių augimą. Daugelyje biržų, kartu su valiutų pirkimu ir pardavimu, labai plačiai paplito operacijos su išvestiniais finansiniais instrumentais - valiutiniais ir finansiniais fjučeriais ir opcionais.
Tokių biržų pavyzdžiu jau seniai pripažintuose pasaulio prekybos valiutomis centruose gali būti Tarptautinė Londono finansinių fjučerių birža (London International Financial Futures Exchange - LIFFE), Europos opcionų birža Amsterdame (European Options Exchange -EOE), Vokietijos birža Frankfurte (Deutsche Terminboerse - DTB), Singapūro birža (Singapore International Monetary Exchange - SIMEX) (Sydney Futures Exchange - SFE) ir Sidnėjaus birža.

Infliacijos rodikliai

Vartotojų kainų indeksas (Consumer Price Index – CPI) - mažmeninės prekybos kainų indeksas.
Gamintojų kainų indeksas (Producer Price Index – PPI) - didmeninių kainų indeksas.

Kuo aukštesni šie rodikliai, tuo brangesnė nacionalinė valiuta. Leidžiamas šių indeksų augimas iki 3% per metus.

Piniginiai agregatai
М1, М2, М3 , М4 – MONEY SUPPLY - pinigų masė
M1 - gryni pinigai apyvartoje, banknotai ir monetos
М2 =М1 + lėšos atsiskaitomosiose ir einamosiose sąskaitose, kelionės čekiai
М3 =М2 + skubūs indėliai bankuose
М4 =М3 + valstybės vertybiniai popieriai
Kaip grynųjų, taip ir negrynųjų pinigų masės augimas duoda neigiamą poveikį nacionalinės valiutos augimui.

Bendrasis vidaus produktas (Gross Domestic Product – GDP)
Kuo aukštesnis BVP rodiklis, tuo geresnė ekonomikos būsena. Optimalus pokytis - iki 3% per metus. Jeigu viršijamas optimalus rodiklis, tuomet reakcija neigiama - reikės kelti palūkanų normą, o tai kels nacionalinės valiutos vertę.
CPI ir PPI skaičiuojamas kartą per mėnesį M/M.
BVP - kas ketvirtį Q/Q ir perskaičiuojamas metams Y/Y.

Biudžeto ataskaita (Treasure Statement)
Asmeninės pajamos (Personal Income)
Vartotojų nusiteikimas išlaidauti (Consumer confidence)
Statybos išlaidos (Construction Spending)
Statybų leidimai (Biulding Permits)
Naujų namų pardavimai (New Houses Sales)
Esamų namų pardavimai (Existing Houses Sales)
Nedarbo lygis (Unemployment Rate)
Pirminis kreipimasis dėl nedarbo (Imital Claims)
Tęstinis kreipimasis dėl nedarbo (Continuing Claims)
Mažmeninės prekybos rodiklis (Retail Sales)
Dilerių ilgo vartojimo prekių užsakymai (Durable Goods)


Literatūra:


Atlikti praktiką, testus bei užduoti klausimus, susijusius su šia tema, galite uždarame Masterforex-V Akademijos forume, Pradinėje mokykloje:
1 KLASĖ: FA principai

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.