Investiciniai fondai


Investicinis fondas (Kolektyvinio investavimo subjektas - KIS) - kolektyvinio investavimo forma, kuri numato investuotojų kolektyvinio kapitalo kaupimą pelno gavimo tikslais.

Kolektyvinis investavimas - investavimo būdas, kai daugelio investuotojų kapitalas akumuliuojamas viename fonde. Apjungtomis lėšomis disponuoja finansų specialistai - aktyvų valdymo kompanija. Ji vykdo tolesnį kapitalo investavimą, siekdama gauti grąžą.

Fondai savo aktyvus formuoja, parduodami investuotojams fondų vertybinius popierius - akcijas arba investicinius sertifikatus. Vertybiniai popieriai, kuriuos įsigyja investuotojas, suteikia jam fondo bendrasavininkio teises, o sertifikatų skaičius tiesiogiai atspindi investuotojo turimą fondų aktyvų dalį.

Fonde surinkti aktyvai valdymo kompanijos sprendimu yra investuojami į įvairių rinkų vertybinius popierius (akcijas, obligacijas ir t.t.), depozitus ir kitus aktyvus, siekiant gauti grąžą ir padidinti grynųjų fondo aktyvų vertę.

Investavimo objektais gali būti ne tik vertybiniai popieriai, bet ir kiti finansinės rinkos instrumentai, korporacinės teisės, metalai, nekilnojamas turtas ir kiti aktyvai.

Minimalią investavimo į fondą lėšų apimtį nustato fondą valdanti kompanija ir, kaip taisyklė, tai sudaro vieną investavimo sertifikatą arba akciją. Vienas investuotojas gali turėti neribotą kiekį investicinio fondo sertifikatų.

Organizacijos, kurios dalyvauja fondo valdymo ir aptarnavimo veikloje:
- aktyvų valdymo kompanija - juridinis asmuo, vykdantis profesionalią kolektyvinio investavimo subjektų aktyvų valdymo veiklą Vertybinių popierių komisijos išduotos licenzijos pagrindu ir negalintis šios veiklos derinti su kitais profesionalios veiklos būdais.

Pagrindinės aktyvų valdymo kompanijos funkcijos:

  • fondų aktyvų valdymas - indėlininkų lėšų nukreipimas aktyvų įsigijimui, siekiant formuoti valdomo fondo aktyvų struktūrą, atitinkančią Investavimo deklaracijos nuostatus;
  • grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas, fondo aktyvų pirkimas ir pardavimas, ataskaitų teikimas valstybinės kontrolės institucijoms;
  • vertybinių popierių, nekilnojamojo turto ir kitų finansinių instrumentų, sudarančių fondo aktyvus, rinkų analizė;
  • naujų investavimo objektų paieška;
  • pajinių investicinių fondų kūrimas;
  • fondo aktyvų kaupimas platinant fondo vertybinius popierius pritrauktų agentų pagalba;
  • fondo einamosios veiklos stabilumo užtikrinimas.
  • Saugotojas - saugo ir veda fondo aktyvų apskaitą, vykdo valdymo įmonės veiksmų teisėtumo kontrolę fondo aktyvų atžvilgiu;
  • Registratorius (depozitarijus) - veda fondo vertybinių popierių nuosavybės teisių apskaitą;
  • Auditorius - tikrina valdymo kompanijos apskaitos ir ataskaitų teisingumą.

 

Investicinis fondas

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.