Investicijų rūšys


1. Pagal objektą:
Realios investicijos - investavimas į materialius arba nematerialius aktyvus (pagrindinis ir apyvartinis kapitalas, intelektuali nuosavybė). Ta yra investavimas į žemę, nekilnojamąjį turtą, mašinas ir įrengimus, atsargines dalis ir t.t. Realios investicijos apjungia ir apyvartinio kapitalo išlaidas. Iš dalies galima į šitą sritį priskirti ir investavimą į tauriuosius metalus juvelyrinių dirbinių arba metalo laužo pavidalu.

Portfelinės investicijos - pinigų investavimas į įvairius finansinius instrumentus, tai gali būti vertybiniai popieriai, indėliai banke, valiuta, taip pat taurieji metalai ir brangakmeniai, negaunant jų natūra - tai reiškia, kad galima nupirkti 1 kg aukso, tačiau į rankas jo negausite, nes jis bus saugomas banke. Portfelinėmis investicijomis priimta vadinti kapitalo investavimą į kompanijų akcijas, kurios nesuteikia teisės į kontrolę, į obligacijas ir kitus vertybinius popierius. Šiuo atveju investuotojas gali valdyti savo aktyvus, tačiau ne tą kompaniją, kurios akcijas jis nusipirko.

Investicijų portfelis - tai visos investicijos, apžvelgiamos kaip viena visuma. Tuo pačiu portfelis gali būti sudarytas iš tam tikro skaičiaus subportfelių, pavyzdžiui, investuotojas tuo pat metu gali turėti ir vertybinių popierių, ir nuosavybės portfelį.

Dviejų investavimo būdų (tiesioginio ir portfelinio) motyvai yra analogiški, bet ne vienodi. Abiem atvejais investuotojas siekia gauti pelno, valdydamas pelningos kompanijos akcijas. Tačiau, vykdant portfelines investicijas, investuotojas yra suinteresuotas ne kompanijos valdymu, o pelno gavimu iš būsimų dividendų. Atlikdamas tiesioginį investavimą, investuotojas siekia perimti kompanijos valdymą, t.y. jis tikisi padidinti savo kapitalą ne tiesiogiai valdydamas savo aktyvus, bet per valdomos kompanijos veiklą.

2. Pagal dalyvavimo investavimo procese charakterį:
Tiesioginės investicijos - paties investuotojo dalyvavimas, renkantis investavimo objektą.
Netiesioginės investicijos - kapitalo įdarbinimas patikimas tretiems asmenims (investicinės kompanijos, investiciniai fondai, kitos finansinės įmonės).

3. Pagal terminą (sąlyginai):
Trumpalaikės investicijos - kapitalo investavimas mažiau nei 1 metams.
Vidutinio laikotarpio investicijos - kapitalo investavimas 1-5 metų laikotarpiui.
Ilgalaikės investicijos - kapitalo investavimas ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui.

Investicijos taip pat dar skirstomos pagal šiuos kriterijus:
4. Pagal pajamingumo laipsnį.
5. Pagal rizikos laipsnį.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.