Ekspertai - Katalonijos valstybingumo tikimybė artima nuliui

Autorė: Jelena Tarakanova

Po spalio pradžioje įvykusio nepripažinto referendumo Katalonijos vietos separatistai taip ir nepaskelbė regiono nepriklausomybės.  Ekspertai teigia, kad Katalonijos nepriklausomybės planai prieštarauja tarptautinės ir Europos teisės normoms. Apie tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“žurnalistai su nuoroda į Deutsche Welle.

Vienas svarbiausių tarptautinės teisės principų yra kiekvienos tautos apsisprendimo teisė, apie tai pastaruoju metu dažnai primena Katalonijos nepriklausomybės šalininkai. Kita vertus, viena pagrindinių tarptautinės teisės nuostatų yra kiekvienos valstybės teisė į teritorinį vientisumą.  Į antrąjį principą apeliuoja centrinė vyriausybė Madride.

Tarptautinės teisės normos nenumato kokios nors valstybės teritorijos atsiskyrimo galimybės; išimtys yra atvejai, kai abi pusės sutinka su tokiu variantu.  Regioninė Katalonijos valdžia ir Ispanijos centrinės valdžios institucijos nepasiekė tokio susitarimo.

Istoriniai pavyzdžiai rodo, kad toli gražu ne visada naujų valstybių sukūrimas buvo lydimas rimtų nesutarimų.  Abipusiu susitarimu 1992 metais įvykęs Čekoslovakijos skilimas į dvi nepriklausomas valstybes dažnai yra vadinamas „aksominėmis skyrybomis“. Neigiamai kolonijinės valstybės priėmė Afrikos tautų kovą už nepriklausomybę 1950-60-siais metais. Antruoju atveju svarbų vaidmenį suvaidino pagrindinis Jungtinių Tautų principas - tautų teisė į apsisprendimą.

Šis principas neveikia Katalonijos atsiskyrimo atveju. Bonos universiteto tarptautinės teisės profesorius Štefanas Talmonas (Stefan Talmon) paaiškino, kad žmonių teisė į apsisprendimą reiškia tautos, kuri gali apeliuoti į šį principą, egzistavimą. Tarptautinės teisės požiūriu dalis gyventojų vienanacionalinės valstybės viduje nėra tauta, net jei atskira piliečių grupė turi tam tikrą tautinį tapatumą.

Būtent dėl šios priežasties Bavarija negalės atskirti nuo Vokietijos, net jei šio regiono žmonės to norėtų. Pagal tarptautinės teisės nuostatas Kosovo albanai nėra laikomi atskira tauta. Yra žinoma, kad 2008 metais kosoviečiai paskelbė savo nepriklausomybę nuo Serbijos, tačiau Kosovo tarptautinis teisinis statusas išlieka ginčytinu klausimu. Serbijai Kosovas yra jos teritorijos dalis, nors 2010 metais Tarptautinis JT teismas atitinkamu konsultacinio pobūdžio sprendimu pripažino, kad krašto nepriklausomybės paskelbimas tarptautinės teisės normos nepažeidė.

Pažymėtina, kad šiandien daugiau nei pusė iš 200 JT valstybių-narių pripažįsta Kosovo nepriklausomybę, tačiau šiame sąraše Ispanijos nėra.  Madride visada bijojo, kad Kosovo nepriklausomybės pripažinimas gali sukelti problemų Ispanijai, nes Kosovo pavyzdžiu, bet kuriuo metu gali pasekti Katalonija. 

 

Katalonijos separatistų iniciatyva prieštarauja Ispanijos Konstitucijai ir tarptautinei teisei

Teisinių pagrindų Ispanijos regiono nepriklausomybei Štefanas Talmonas nemato. Ekspertas konstatuoja, kad katalonų pretenzijos į nepriklausomybę nenurodytos nei Ispanijos Konstitucijos nuostatuose, nei tarptautinėje teisėje. Sabine Ridel (Sabine Riedel) iš Berlyno fondo „Mokslas ir politika“, savo ruožtu, teigia, kad regiono atskyrimas į atskirą valstybę prieštarauja konstitucinės teisės normoms. Be to, Katalonijos, kaip autonomijos statusas kertasi su tarptautine teise.

Pasak Ridel, jei Katalonijos separatistams pavyktų pasiekti iškeltą tikslą, tokius įvykių raidos padarinius būtų sunku prognozuoti. Ekspertas mano, kad jei tarp valstybių sudarytais susitarimais būtų abejojama, kiltų nauji konfliktai. Neatmetama net naujo karo Europoje pradžia. Taip pat Škotija, kuri 2014 metais surengė referendumą dėl nepriklausomybės, šiame kontekste negali būti pavyzdžiu.

Europos politikos studijų centro CEPs Briuselyje ekspertas Stivenas Blokmansas (Steven Blockmans) primena, kad balsavimas Škotijoje vyko Londonui pritarus. Tuo metu Didžiosios Britanijos vyriausybei vadovavęs Deividas Kameronas (David Cameron) pabrėžė, kad Didžioji Britanija gerbs referendumo rezultatus, net jei po valios išreiškimo Škotija taps nepriklausoma valstybe. Tačiau balsavimo metu apie 55 procentai dalyvių pasisakė už tolesnį Škotijos buvimą Jungtinėje Karalystėje.

 

Talmonas primena, kad tarptautinę teisę kūrė esamos valstybės ir ji yra atspari visokios rūšies pakeitimams.  Ekspertas pabrėžia, kad nė vienas politikas ar valstybės veikėjas nekirs šakos ant kurios sėdi.  Pasak jo, pasaulyje būtų ne apie 200, o apie 300 ar net 400 valstybių, jei šalys leistų regionams ar atskiroms gyventojų grupėms atsiskirti „dėl subjektyvaus tapatybės jausmo“.

Europos Sąjungos teisės požiūriu galimas Katalonijos atsiskyrimas nuo Ispanijos taip pat, atrodo, yra abejotina perspektyva. 4-ajame Europos Sąjungos sutarties straipsnyje teigiama, kad „ES gerbia pagrindines valstybių funkcijas, ypač užtikrinančias jų teritorinį vientisumą“. Raulis Romeva (Raul Romeva), Katalonijos regiono administracijoje vadovaujantis užsienio reikalų skyriui, yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga „gali vystytis, kaip pragmatiškas ir dinamiškas projektas, prisitaikęs prie realybės“.  

Briuselyje ne kartą nurodė, kad atskyrimo nuo Ispanijos atveju Katalonija Europos Sąjungos nare automatiškai netaps.  Europos Komisijos pirmininkas Žanas-Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker) pabrėžė, kad po Katalonijos nepriklausomybės paskelbimo jai vėl tektų kreiptis dėl narystės ES. Be to, atsiskyręs regionas prarastų teisę naudotis euru ir prieigą prie ES vidaus rinkos. Akivaizdu, kad  atitinkamo balsavimo atveju Ispanija ir kitos šalys atimtų iš Katalonijos galimybę tapti ES nare.

Autorės nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone. Jei turite kitą nuomonę, parašykite ją komentaruose.


1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.