Maksas Poliakovas apie naują pasaulio ekonomikos plėtros etapą

XIX amžiuje mokslo ir technikos pažanga padėjo pamatus pramoninės gamybos plėtrai. Tai pakeitė tarptautinių ekonominių ryšių dinamiką ir struktūrą. Nuo XX amžiaus vidurio šių ryšių valdymas buvo gerokai supaprastintas ir atsirado pasaulio ekonomikos sistema. Nacionalinių ekonomikų tarpusavio ryšiai ir tarpusavio priklausomybė šioje sistemoje įgijo prioritetą.

Kitas šuolis, įtakojantis ekonomiką, buvo informacinių ryšių technologijų (IRT) plėtra ir interneto išradimas 1980 metais. Pasaulio ekonomikoje atsirado ypatinga informacinė terpė - susijungė eilė informacinių sistemų, interneto paslaugų ir kitų instrumentų. Tai lėmė novatoriško ekonomikos plėtros modelio sukūrimą ir jos intelektualizavimą.  Tuo pačiu metu pati ekonomikos intelektualizavimo esmė nebuvo apibrėžta.

Maksas Poliakovas (Max Polyakov) rašo, kad M. Vėberis (M.Weber) sakė, kad intelektualizavimas yra veiksmų racionalumo siekimas, o K. Marksas (K.Marx) - kad tai žinių meistriškumo kaupimas. Psichologijoje intelektualizavimas reiškia žmogaus intelektinių išteklių pritaikymą ir pažinimo galimybių apjungimą. Ekonomikoje šis terminas vartojamas pabrėžti protinio darbo ir informacijos ūkyje svarbą. Dabar šalies ar įmonės lygmenyje intelektualiomis yra vadinamos informacinės sistemos, technologijos ir įrenginiai, tačiau pasaulio ekonomikos lygmenyje šiuo klausimu iki šiol nėra vienybės. Todėl savo darbe Maksas Poliakovas patikslina, kaip pasireiškia intelektualizavimas ir kaip stipriai jis įtakoja pasaulio ekonomiką.

Pirmiausia autorius siūlo susieti ekonominės sistemos intelektualizavimą su intensyviu žinių panaudojimu ir informacijos apsikeitimu, ar tai būtų naujų žinių įgijimas, ar savarankiškas jų sukūrimas. Taip pat Maksas Poliakovas pabrėžia skirtumą tarp intelektualizavimo ir informatizavimo. Įmonės intelektualizavimas reiškia žinių pritaikymą, kaip pagrindą pagerinti gamybą, valdymą ir sprendimų priėmimą. Kai tuo tarpu informatizavimas yra sukoncentruotas į informaciją.

Intelektualizavimas išreiškiamas nematerialių, intelektualių aktyvų ir kapitalo panaudojimu. Prioritetas teikiamas kūrybinėms užduotims: inovacijų kūrimui, technologijų atnaujinimui, naujoms veiklos rūšims.  Maksas Poliakovas pateikia 4 ekonomikos intelektualizavimo požymius:

- informacinių paslaugų plėtra;

- verslo modelių ir intelektinio darbo organizavimo formų kūrimas;

- intelektinės nuosavybės teisinės srities formavimas;

- informacinių sistemų kūrimas, pavyzdžiui, duomenų bazių.

Intelektualizavimas skatina konkurenciją ir didina reikalavimus kokybei ir informacijos patikimumui. Maksas Poliakovas išskiria tokias intelektualizavimo ir pasaulio ekonomikos pažangos judėjimo priežastis:

- veiksmingesnių tarptautinių santykių mechanizmų sukūrimas;

- socialinių santykių ir institucijų plėtros skatinimas;

- gamybos gerinimo skatinimas, pradedant nuo mikrolygio.

Perėjimas prie po-industrializmo globalizacijos sąlygomis tapo pasaulio ekonomikos intelektualizavimo priežastimi. Maksas Poliakovas mano, kad po-industrializmas toliau plinta, ypač besivystančiose šalyse. Industrinė ekonomika nueina į antrą planą. Autorius mano, kad internacionališkumas ir naujų veiklos rūšių kūrimas yra intelektinio požiūrio į pasaulio ekonomiką teisėtumo priežastys.

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone. Jei turite kitą nuomonę, parašykite ją komentaruose.


1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.